Europese reclameregels flexibeler, SPOT-zenders tevreden

De aanpassingen in het voorstel zorgen voor flexibilisering en liberalisering van de radio- en tv-reclamemarkt.

De Europese Commissie publiceerde op 25 mei haar voorstel voor een aangepaste audiovisuele richtlijn (AVMSD). De aanpassingen die worden voorgesteld op de huidige richtlijn hebben onder andere te maken met reclame via sponsoring en product placement. Ook wordt het mogelijk om flexibeler met de planning van reclameblokken om te gaan.

In het voorstel dat de Commissie heeft gepubliceerd, blijft het Country of Origin-principe gehandhaafd. Dit houdt in dat zenders moeten voldoen aan de regels van het land van waar zij uitzenden en niet het land waarin zij bekeken worden. Vooral grote pan-Europese broadcasters hebben hiermee te maken.

Hourly limit
In de huidige AVMSD is sprake van een hourly limit. Dit betekent dat een zender niet meer dan 12 minuten per uur reclame mag uitzenden. Verruiming van de hourly limit naar de daily limit geeft zenders de ruimte hun planning van de reclameblokken verder te optimaliseren. Bij een daily limit mogen zenders tussen 07.00 en 23.00 uur maximaal 20 procent van hun zendtijd naar eigen inzicht gebruiken voor het uitzenden van reclame. Versoepeling van de regels voor sponsoring en product placement geeft zenders de ruimte om deze vormen van reclame meer in te zetten in hun programma’s dan tot nu toe het geval is.

De AVMSD is een richtlijn en geeft daarmee de randvoorwaarden waaraan de lidstaten moeten voldoen. Het is aan de lidstaten om deze randvoorwaarden verder in te vullen.

Directeur SPOT Michel van der Voort (in de toekomst heet SPOT ) zegt er het volste vertrouwen in dat de Nederlandse wetgever de ingezette flexibilisering en liberalisering door dit voorstel zal overnemen in haar voorstellen.

SPOT heeft zich volgens Van der Voort samen met Egta, het Europese vertegenwoordigingsorgaan van tv-zenders, sterk gemaakt voor een AVMSD die toekomstbestendig is. &;SPOT is tevreden met de tot nu behaalde resultaten. Flexibilisering en liberalisering van reclameregels is nodig in de sterk veranderende tv-markt. Wij zijn dan ook zeer verheugd met de voorstellen die de Europese Commissie op dit gebied doet. SPOT-zenders hebben al langere tijd de wens om van de klemmende 12 minutenregel voor reclame bevrijd te worden.&;

Advertentie
advertisement
Advertentie