Nationale ombudsman: Nederlander wil dat overheid in 2030 eerlijk en begripvol is

Dat blijkt uit onderzoek naar de relatie tussen overheid en burger, uitgevoerd door Kantar.

De Nationale ombudsman stelt dat Nederlanders willen dat de overheid in 2030 eerlijk en begripvol is, maar ook snel reageert en kennis van zaken heeft. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar in opdracht van de Nationale ombudsman. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.500 Nederlanders, waarbij is gefocust op de relatie tussen burger en overheid in het jaar 2030.

‘Nederlanders zijn kritisch en geven hun relatie met de overheid nu een 6’, vertelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. ‘Burgers maken zich bijvoorbeeld zorgen over een overheid die zich steeds verder terugtrekt. Ze moeten het zelf oplossen of kunnen terecht bij particuliere organisaties die publieke taken uitvoeren. Maar bij wie moeten burgers terecht als zij daar vastlopen? Dit onderzoek laat zien dat burgers niet altijd weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp en dat zij vooral behoefte hebben aan versimpeling van de overheid.'

Nederlanders die hebben meegedaan aan het onderzoek geven ook verbeterpunten voor de overheid, zoals begrijpelijk zijn, dienstverlening via één loket, minder bureaucratie en kennis van zaken, burgers serieus nemen en goed luisteren.

Kunde boven privacy

Deskundigheid van medewerkers van overheidsinstellingen is voor Nederlanders het belangrijkste punt bij communicatie tussen burger en overheid (75%). Dit wordt belangrijker geacht dan de veiligheid van persoonsgegevens/privacy (60%), de snelheid van afhandeling (56%) en persoonlijk contact (28%).

Bij direct contact tussen burger en overheid gebeurt dat het liefst per mail (56%) en telefoon (41%). Er is weinig behoefte aan contact via WhatsApp (16%).

Verschillen in sociaaleconomische posities

Burgers met een lage sociaaleconomische positie hebben het gevoel dat ze contact met de overheid verliezen. Zij hebben dan ook de wens dat er één loket is, dat dichtbij is met één contactpersoon.

Burgers met een hoge sociaaleconomische positie geven aan zelf de weg te kunnen vinden naar hulporganisaties, wanneer nodig. Dit geldt niet voor burgers met een lage sociaaleconomische positie.

Het volledige onderzoek van Kantar is hier te vinden.

Reacties:

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie