Premium

Nederlander ontvangt 79 e-mails per week. Helft bestaat uit reclame

Vierde editie van Nationaal E-mail Onderzoek laat groei zien in e-mail marketing.

Het aantal van 79 e-mails per week dat Nederlanders gemiddeld ontvangen, is nadrukkelijk een gemiddelde. De cijfers in het Nationaal E-mail Onderzoek verschillen namelijk sterk per leeftijdsgroep. Jongeren van 14-17 ontvangen &;slechts&; 42 e-mails, aanzienlijk minder dan in de leeftijdsgroep 45-54 waar de wekelijkse oogst uit liefst 104 e-mails bestaat.Van die gemiddeld 79 e-mails bestaat bijna de helft uit reclame e-mails. Dit ondanks het feit dat de ondervraagden in overgrote meerderheid (96%) aan dat dat zij hun e-mail ook gebruiken voor persoonlijke communicatie. Jongeren tussen 14 en 24 geven aan dat zij meer e-mailnotificaties van social media ontvangen dan e-mails met een persoonlijk karakter. 

Het meest gebruikte apparaat om e-mail te lezen is de smartphone (37%), gevolgd door de laptop (30%). De desktop pc staat op drie (22%) en slechts 11% geeft aan de tablet het vaakst te gebruiken voor het lezen van e-mails.

Gevraagd via welk kanaal ze het liefst reclame ontvangen, geeft 66% aan een voorkeur te hebben voor e-mail en 18% voor de brievenbus. Sociale mediaplatforms komen veel slechter uit de bus. Slechts 6% van de respondenten waardeert een reclame-uiting via Facebook. 

Volgens de onderzoekers geven reclamemails regelmatig aanleiding om online aankopen te doen. 55% van de Nederlanders geeft aan dat ze vaker dan één keer via e-mail iets hebben aangeschaft. Facebook staat op twee, maar scoort slechts 12% op ‘vaker dan één keer een aanschaf via dit kanaal’.

76% van de Nederlanders heeft zich het afgelopen jaar voor één of meer e-mail nieuwsbrieven uitgeschreven. Daar staat tegenover dat dat 85% van de Nederlanders zich ook nieuw heeft ingeschreven voor het ontvangen van één of meer e-mail nieuwsbrieven.

Het grote aantal reclame e-mails dat Nederlanders ontvangen, is geen reden om het aantal abonnementen op nieuwsbrieven op te schonen. Belangrijkste redenen om uit te schrijven, zijn een te hoge frequentie van e-mail nieuwsbrieven en het niet-interessante inhoud. De reden ‘mijn inbox is overladen’ scoort slechts 30%.

Het Nationaal E-mail Onderzoek is uitgevoerd door Blinker,  dienstverlener op het gebied van e-mail marketing en marketing automation, in samenwerking met CG Selecties.

premium

Registreer en probeer 1 maand gratis

Om dit artikel te kunnen lezen heb je een Premium account nodig. Registreer nu en probeer de eerste maand gratis.

Probeer 1 maand gratis Abonneer direct
Advertentie