Algemene Voorwaarden

Adformatie.nl is een website van Adfo Groep, onderdeel van Sijthoff Media Groep BV, gevestigd te Amsterdam. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Adfo Groep accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Adfo Groep is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Adfo Groep. De websites van Adfo Groep bevatten links naar websites van derden en Adfo Groep is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Algemene Voorwaarden: abonnementen en adverteren

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op het afsluiten van abonnement(en), adverteren of promoties op Adformatie.nl zijn van toepassing de Abonnementsvoorwaarden en Advertentievoorwaarden.
Een exemplaar van de Abonnementsvoorwaarden vindt u hier (PDF).
Een exemplaar van de Advertentievoorwaarden vindt u hier (PDF).

Algemene Voorwaarden: educatie en bezoekers events

De Algemene Voorwaarden voor educatie en events verzorgd door Sijthoff Media zijn hier te vinden (PDF).

De algemene Voorwaarden voor bezoekers van events zijn hier te vinden (PDF).

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adfo Groep is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Adfo Groep. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adfo Groep. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Advertentie