Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Adformatie, onderdeel van Sijthoff Media BV, gevestigd te Amsterdam.

Inleiding 
Adformatie neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met klantenservice@adformatie.nl.

Wie is Adformatie? 
Adformatie is een uitgeverij en onderdeel van Sijthoff Media Groep B.V. , kantoorhoudende te Amsterdam.

Adformatie deelt jouw persoonsgegevens binnen de B2B-merken van Sijthoff Media Groep B.V. in geval van gerechtvaardigd belang. Zowel het concern als de afzonderlijke B2B-merken zijn daarom (mede-)verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, zijn wij verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.


Hoe gebruikt Adformatie jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Adformatie persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Adformatie voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Adformatie worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.


Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, User ID, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

 Doeleinde:

Sollicitatie op vacature

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, CV

Grondslag:

Toestemming klant

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + maximaal 6 maanden

 

 

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, E-mailadres,

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Beveiliging van gegevens

Gegevens:

Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Naam, Adres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

 

 

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:

Marktonderzoek

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde + 2 jaar, tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Adformatie heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .


Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Adformatie over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Adformatie. Je kunt verzoeken dat Adformatie je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Adformatie te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Adformatie of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Adformatie te verkrijgen. Adformatie zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Adformatie je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Adformatie

Een verzoek kan verstuurd worden naar klantenservice@adformatie.nl. Adformatie zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Adformatie een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Adformatie je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Adformatie

Het kan zijn dat Adformatie verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Adformatie gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Adformatie gebruik maken van de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Adformatie aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.


Wat zijn cookies en hoe gebruikt Adformatie ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Adformatie worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Adformatie worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Adformatie je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar klantenservice@adformatie.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Adformatie jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar klantenservice@adformatie.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Advertentie