Reclame Code Commissie vindt ook aangepaste CO2-slogan van Shell misleidend

Het bedrijf kan volgens de commissie ook de slogan 'Maak het verschil. Compenseer CO2-uitstoot' niet waarmaken.

Beeld website Shell

Shell gebruikt nog steeds misleidende communicatie over het compenseren van de broeikasgassen die auto's uitstoten, oordeelt de Reclame Code Commissie. Het kan volgens de commissie de slogan 'Maak het verschil. Compenseer CO2-uitstoot' niet waarmaken. De tekst was al eerder aangepast na een kritische uitspraak van de RCC.

Eerst luidde de slogan: 'Maak het verschil. Rij CO2-neutraal'. Klanten van Shell kunnen ervoor kiezen om per liter benzine 1 eurocent bij te betalen. Dat geld gaat dan naar bosprojecten, die bijvoorbeeld zijn gericht op het voorkomen van houtkap.

De belofte dat de uitstoot van broeikasgassen volledig goed te maken zou zijn door dit soort projecten, kon Shell vorig jaar al niet staven met wetenschappelijk bewijs. Toen de claim als misleidend was bestempeld, volgde de aanpassing. Greenpeace, Reclame Fossielvrij en een burger dienden daar een nieuwe klacht tegen in. Ze voeren aan dat het woord 'compensatie' slaat op het 'ongedaan maken van een veroorzaakte schade'.

Ontoereikende onderbouwing

De RCC ziet de uiting van Shell als een 'absolute milieuclaim'. Om die te onderbouwen, zou het bedrijf 'degelijke, onafhankelijke, verifieerbare en algemeen erkende bewijzen' moeten leveren.

De onderbouwing waar de multinational mee kwam, is ontoereikend. 'Shell heeft niet aangetoond dat het absoluut zeker is dat volledige en blijvende CO2-compensatie via haar bosprojecten is gegarandeerd.'

Reclame Fossielvrij denkt dat de uitspraak ook 'grote consequenties' heeft voor andere bedrijven die 'beweren hun klimaatschade teniet te doen met CO2-compensatieprojecten'. Ook tegen andere reclames met vergelijkbare claims kunnen critici klachten indienen met deze uitspraak in de hand.

Vaker berispt

Shell kreeg de afgelopen jaren al vaker een berisping van de Reclame Code Commissie. Uitspraken van de commissie zijn niet bindend, maar worden volgens de Stichting Reclame Code in 96 tot 97 procent van de gevallen wel opgevolgd door adverteerders.

Als een bedrijf de uitspraak negeert, komt het op een 'non-compliant-lijst' te staan en gaat een melding naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die overheidsinstantie kan zelf onderzoek doen en boetes opleggen.

Bron: ANP

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie