Premium

Dit zijn de tarieven van zzp’ers in communicatie en marketing, blijkt uit groot onderzoek

Knab ondervraagt 10.000 freelancers. Er blijkt een forse kloof tussen mannen en vrouwen in communicatie, bij marketeers is die gering.

Freelancers aan het werk in Capital C, een hotspot in Amsterdam voor professionals uit de creatieve sector

De communicatieadviseurs die als zzp’er werken hebben een gemiddeld tarief van € 86 per uur. Van deze freelancersgroep is 79% vrouw en 21% man. De laatste categorie is stukken kleiner, maar vraagt wel meer per uur. Gemiddeld ligt het tarief van de zelfstandige mannelijke communicatieadviseur 9,5 procent hoger dan van zijn vrouwelijke evenknie.

Bij de zzp-marketeers is de man-vrouwverhouding wat meer in balans. Van de zelfstandigen is 40% man en 60% vrouw. Het mannelijke deel heeft een uurtarief dat gemiddeld 2,5% hoger ligt dan dat van vrouwelijke marketeers. Het gemiddelde het uurtarief voor de beroepsgroep bedraagt € 79.

Dat blijkt uit groot onderzoek van Knab onder meer dan 10.000 zzp'ers. De onlinebank constateert dat er een groot verschil is in de tarieven. Mannen hanteren gemiddeld een hoger uurtarief dan vrouwen in situaties die verder vergelijkbaar zijn. Vooral onder freelancers met een hbo of universitaire opleiding zijn de verschillen groot; mannelijke zzp’ers met een masterdiploma rekenen gemiddeld een 13% meer dan vrouwen.

Tweederde blij

Opvallend is dat in beide groepen is 65% blij is met het afgesproken uurtarief. Dat kan erop wijzen dat vrouwelijke zzp'ers zich helemaal niet bewust zijn van de kloof met hun mannelijke vakgenoten.

De onderzoekers geven ook wel een verklaring voor de verschillen, één ervan zou het beeld dat vrouwen van zichzelf hebben als onderhandelaar. Zo bleek 52% van de zzp’ers zichzelf goed tot zeer goed te vinden in onderhandelen. Dat percentage ligt bij mannen (58%) veel hoger dan bij vrouwen (39%). Als mannen en vrouwen met gelijke onderhandelvaardigheden met elkaar worden vergeleken, dan blijft er van de kloof in tarieven nagenoeg niets over.

Tarieven uit het onderzoek van Knab
Tarieven uit het onderzoek van Knab
copywriter journalist

Per provincie

Niet alleen gender verklaart tariefsverschillen. Ook tussen provincies bestaat er een kloof. Het gemiddelde uurtarief in Utrecht ligt bijvoorbeeld 21% hoger dan in Friesland. De hogere kosten voor levensonderhoud verklaren waarschijnlijk voor een deel dit verschil. In het onderzoe werd ook gekeken naar hoe blij zzp’ers met hun eigen uurtarief zijn. Het grote verschil tussen de randstad en de rest van Nederland verdwijnt dan.

tarieven zzp per provincie
De uurtarieven van communicatieadviseurs, marketeers, copywriters en journalisten, plus de grafieken, zijn afkomstig uit een Uurtarievenboekje van Knab met data van de 50 populairste zzp-beroepen in 2024. Het is op de site van Knab te downloaden.
premium

Word lid van Adformatie

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Advertentie