6 tips voor het managen van marketing- en communicatieprofessionals

Een goede manager is een verbinder en inspirator. Dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Zes tips om je daarbij te helpen.

Als manager heb je het echt gemaakt als je in een van de fameuze top 100-lijstjes wordt genoemd, wordt vaak gedacht. Maar is dat wel zo? Al 17 jaar voeren we gesprekken met marketing-, communicatie- en digitale professionals, en daaruit blijkt vaak iets anders. Juist de meest gelauwerde professionals worden door hun eigen medewerkers nogal eens als slechte managers ervaren. Verontrustend, want een matige manager heeft veel impact op de kwaliteit van het team. Een goede manager is ook een verbinder en inspirator. Dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Op basis van de feedback van diverse professionals hebben we 6 tips gedestilleerd om je daarbij te helpen.

Senior expert versus brede manager

Vaak wordt het in een ontwikkelingstraject als logische stap gezien om als beste expert ook manager te worden. Dat is voor de expert zelfs vaak een prestigekwestie. Medeoorzaak hiervan is hoe een organisatie is georganiseerd. Pas als je manager bent, mag je meepraten en meebeslissen over de richting van een organisatie. En dat is precies wat je graag wil als senior expert. Maar als manager krijg je er ook een heel team bij, met daarbij ook de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van deze mensen. Dat kost veel tijd, die ten koste gaat van de inhoud. En daar is men zich vooraf niet altijd van bewust. Managen is een vak apart.

Hiërarchie loskoppelen

De oplossing hiervoor is om de beste experts met strategisch vermogen deel te laten nemen aan MT’s of op een andere manier te zorgen dat zij richting geven aan een organisatie en dit dus niet alleen te laten bepalen door hiërarchie. Dit biedt experts de mogelijkheid om bewust te kiezen tussen de inhoud (inclusief de rol als senior mee te bepalen aan de MT-tafel) en een managementrol.

Zes tips om een goede manager te zijn

Als je bewust kiest voor een managementfunctie, kies je voor een brede rol waarin je leidinggeeft aan hoogopgeleide professionals: iets waarvoor je waarschijnlijk niet hebt geleerd. Daarom vind je hier zes aandachtspunten voor managers waar marketing-, communicatie- en digital professionals waarde aan hechten:

1. Vrijheid: medewerkers willen ruimte om te experimenteren en willen fouten mogen maken om ervan te leren. Een marketingprofessional zei bijvoorbeeld over zijn manager: “Zij gooide mij in het diepe en daardoor heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.”

2. Ownership: men wil zélf verantwoordelijkheid dragen, bijvoorbeeld voor het briefen van het bureau en/of het presenteren van een concept. Als een manager te dominant zijn of haar eigen stempel wil drukken, gaat dat op den duur ten koste van de eigen zelfstandigheid en het ownership van de professional.

3. Inspiratie: wees je ervan bewust wat de impact is die je hebt op je mensen. Je team verwacht van jou als manager een visie die je zelf enthousiast uitdraagt.

4. Hulp en steun: medewerkers verwachten dat je (intern) de weg vrij maakt voor het werk dat ze moet verrichten en dat je hen ‘back up’ biedt. Je staat als manager dus in dienst van je mensen. Jij moet zorgen dat zij optimaal kunnen presteren.

5. Samenwerken: iedereen houdt ervan om met plezier samen te werken, óók met andere afdelingen. Opmerkelijk is echter dat het bij veel managers nog weleens schort aan een goede samenwerking met andere afdelingen. De interne belangen tussen managers zijn groot, de top is smal, waardoor er op managementniveau verdeeldheid heerst. Realiseer je dat je team dit niet als positief ervaart. Het team ziet veel liever dat jij als manager verbindt.

6. Benut talent: kijk naar talenten van medewerkers! Ze zijn het beu om alleen maar op ontwikkelpunten aangestuurd te worden, maar willen horen welk talent ze hebben en/of kunnen ontwikkelen. Realiseer je dat je met jouw rol groei en ontwikkeling enorm kunt doen toenemen of afremmen. Bijkomend voordeel: vanuit een talent is een medewerker veel beter te begeleiden naar een andere afdeling of baan dan dat je vanuit een eeuwigdurend ontwikkelpunt van iemand af wil.

Kortom: managen is vooral anderen laten stralen. Dan heb je het pas écht gemaakt.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →