5 tips voor een goede positionering

Bedient u met uw product de grote massa, of bent u eerder een niche-speler?

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Wilt u gezien worden als de absoluut best presterende (differentiatiestrategie) of juist liever als de gewoon goedkoopste binnen uw speelveld (lagekostenstrategie)? Dit zijn positioneringsvraagstukken: welke plaats neem ik in (of wil ik gaan innemen) binnen de productcategorie.

Ik geef u graag vijf tips voor het doen van positioneringsonderzoek.

1. Bepaal duidelijk uw startpunt
Wat is uw doelstelling? Is het doel om de ideale positie van een nieuw product te bepalen? Dan wilt u waarschijnlijk weten waar er – tussen reeds bestaande producten – ruimte ligt.
Of wilt u de gewenste positie van uw reeds bestaande product in kaart brengen? Dan zult u uw onderscheidend vermogen – t.o.v. uw concurrenten - in kaart willen brengen. Hoe ziet uw doelgroep uw product in vergelijking met andere? Klopt de door uw gewenste positionering?

2. Breng de markt in kaart
Vooral voor nieuwe toetreders belangrijk: hoe ziet de markt er eigenlijk momenteel uit? Wie zijn mijn concurrenten, wat is het algemene prijspeil, welke USP’s worden er nu uitgelicht? Waar praten consumenten over als het gaat over mijn productgroep? Vaak gaat dit gepaard met een flinke dosis deskresearch.

3. Bepaal uw doelgroep 
Is uw product al op de markt? Kijk goed wie u als doelgroep gaat nemen voor het onderzoek. Beperk u tot de groep waar u uw marketing-inspanningen op richt. Heel concreet: Huisdierbezitters. Of hoogopgeleiden die vaak boeken kopen. Bij een nieuw product: bepaal uw doelgroep op basis van uw marktverkenningen en gekozen strategie. Op wie gaat u uw marketinginspanningen richten? Als u nog in de verkennende fase bent (en dat nog niet weet) is een behoeftenonderzoek wellicht relevant om mee te starten.

4. Meet de juiste aspecten
Als u zich wilt onderscheiden van concurrenten moet het duidelijk zijn waarop dat onderscheidend vermogen zich concentreert. Zou uw product bekend moeten zijn om zijn gebruiksvriendelijkheid? Of richt u uw marketing zich juist op het uitblinken op het gebied van geavanceerde technologie? Bedenk van te voren goed welke aspecten in kaart gebracht dienen te worden.

5. Geef uw doelgroep de ruimte
Naast het toetsen van allerlei aspecten, is het soms ook heel nuttig om eens – geheel open – te vragen hoe consumenten uw product zien. Vaak werken indirecte (open) vragen hierbij goed: Wat zijn hun de spontane associaties? Wat voor soort mensen kopen dit product? Voor wie is dit product bedoeld? Waarmee is het product het beste te vergelijken?
 

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

Advertentie