Instructievideo effectiever als volwassene uitleg geeft

Promotie-onderzoek schetst kaders voor vormgeving van instructievideo's.

Bij instructievideo&;s gaat het om Youtube filmpjes die uitleg geven over klussen, het plakken van een band of het oplossen van wiskundeproblemen. Ondanks de grote populariteit van dergelijke instructievideo&;s, ontbreekt het tot op heden aan goed onderbouwde ontwerprichtlijnen hiervoor. Docenten en ontwerpers maken intuïtieve keuzes zonder veel kennis over de effecten daarvan op de leeruitkomsten. Met zijn promotieonderzoek zorgt onderwijspsycholoog (en voormalig Pabo-student)  voor dergelijke onderbouwing.

Het onderzoek behelsde experimentele studies, waarin middelbare scholieren videovoorbeelden over natuurkunde of wiskunde bekeken met dezelfde inhoud.  Verschillen waren er op een aantal vormgevingscriteria, zoals het al dan niet in beeld zijn van degene die uitleg geeft, het geslacht van de instructeur en zijn of haar leeftijd.

Expertise
Leeftijd blijkt inderdaad van invloed op de leerresultaten. Leerlingen die in de video een uitleg krijgen van een volwassene leren meer dan leerlingen die dezelfde uitleg krijgen van een leeftijdsgenoot. De leerlingen beoordelen de uitleg ook als beter, ook al geven de volwassene en leeftijdsgenoot voor het overige precies dezelfde uitleg.

Deze bevindingen druisen in tegen eerder onderzoek dat suggereert dat leerlingen beter leren als ze meer gemeen hebben met degene die uitleg geeft. Een verklaring is volgens Hoogerheide dat adolescenten (onbewust) meer expertise toeschrijven aan volwassenen. Of degene die uitleg geeft wel of niet in beeld komt en geslacht zijn niet van invloed op het leren.

Hoogerheide verdedigt zijn proefschrift deze week aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie