Maak trots en succes tot pijler van het reputatiemanagement in 2017

We zijn veel te vaak gericht op de zaken die misgaan. Tijd voor verandering in dit nieuwe jaar.

  • Design
  • 1 January 2017
  • Frank Peters

Nelson Mandela zei ooit: “Remember to celebrate milestones as you prepare for the road ahead.” Wijze woorden, want juist door regelmatig stil te staan bij de zaken die goed gaan bouw je reputatievet op voor als het eens een keer tegenzit.

Kansgericht denken

Veel te vaak zijn organisaties vooral bezig met zaken die misgaan en tegenzitten. Natuurlijk is dat ook nodig. Maar als de focus alleen daarop ligt dan maak je je onnodig kwetsbaar. Het is dus cruciaal om ook gericht te zijn op de successen en de kansen die zich voordoen.

Dat is een minstens zo belangrijke pijler van reputatiemanagement als crisis- en issuesmanagement. Wees trots op wat je realiseert en vier de successen. Dat is mijn oproep voor dit nieuwe jaar. Laat 2017 een jaar zijn waarin we het positieve in en van onze organisaties voorop stellen en waarmee we ons tegelijkertijd wapenen tegen de mogelijke tegenvallers. 

Meetbaar succes

Met deze vijf tips bouw je aan gestructureerd aan de reputatie van jouw organisatie:

1. Stel doelen: zorg dat kwantificeerbare organisatiedoelen worden geformuleerd vanuit het organisatiebeleid en detecteer daarbinnen ook de korte- en middellange termijn milestones. Natuurlijk moet dit vanuit de top van de organisatie gebeuren, maar je kunt hieraan wel vanuit communicatie bijdragen en de leiding challengen op het feit dat ze SMART-worden geformuleerd. Dat geldt ook voor de afgeleide doelen van de communicatieafdeling.

2. Open over ambitie: communiceer open met de interne en externe stakeholders over de ambitie van jouw organisatie. Laat zien waar je voor staat en waar je voor gaat en welke weg je daarvoor bewandelt en houd daarbij rekening met wat de omgeving van je verwacht. Zorg dat je intern ook het gesprek aangaan met iedereen over de eigen rol die ieder kan vervullen in het bereiken van de doelen.

3. Meet de resultaten: zorg dat je meet en objectiveert of de milestones en doelen daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

4. Vier de successen: Vier het bereiken van de beoogde doelen met de interne organisatie. Laat deze dus niet ongemerkt voorbij gaan. Dat maakt mensen trots en versterkt het gemeenschappelijke gevoel van de organisatie. Bovendien maakt het duidelijk waar de organisatie staat in de marsroute naar de toekomst.

5. Deel de resultaten: Zorg dat je ook extern deelt wat je daadwerkelijk realiseert. Klop jezelf niet op de borst, maar deel objectieve feiten en laat steeds zien hoe deze bijdragen aan de lange termijnambitie.

Benoem verbetering

Natuurlijk zal het ook wel eens tegenzitten bij het realiseren van doelen. Wees daar dan ook intern en extern open over en leg uit wat je er aan gaat doen om deze alsnog te bereiken. Daarnaast zal je je natuurlijk ook moeten voorbereiden op de mogelijke issues en risico’s, die het succes kunnen verstoren.

Illustratie: 

Advertentie