Zoover brengt media-verkoop onder bij Semilo

De samenwerking omvat de websites, mobiele sites en apps van Weeronline.nl en Zoover.nl.

  • Design
  • 25 November 2015
  • Rob Beemster
Helaas hebben we geen rechten meer op deze afbeelding
Adformatie

Semilo zal specifieke display, native en video producten gaan verkopen aan bureaus en adverteerders. Zo is inmiddels het native product nVision geïmplementeerd op beide sites en kunnen adverteerders ook met videocommercials ‘zendtijd’ inkopen.

Jeroen Waterreus, sales manager van Zoover Media: &;We werken al zo’n anderhalf jaar naar tevredenheid met Semilo in een los-vast constructie en vonden het nu tijd om de samenwerking officieel te bevestigen middels een overeenkomst.&;

Semilo, gespecialiseerd in native- en programmatic advertising, is blij met het intensiveren van de samenwerking. &;Met Zoover en Weeronline breiden we ons portfolio uit met twee belangrijke titels, waarbij we native en display proposities op relevante wijze en met de nodige schaal kunnen aanbieden&;, aldus Hans Caspers, eigenaar van Semilo.

Zoover is actief in 25 landen en is de best bezochte website binnen de reisbranche in Nederland. Met een uniek bereik van ruim 1,6 miljoen en 65 miljoen impressies per maand is het  de website voor de reislustige consument. Onderdeel van Zoover Media is Weeronline met een uniek bereik van ruim 1,9 miljoen impressies per maand.
 

Advertentie

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie