De consumer funnel uitgelegd

Roger Verdurmen (Strategy Director bij DPG Brand Studio) deelt waardevolle inzichten over de consumer funnel 

De consumer funnel uitgelegd

“Ik laat mij niet beïnvloeden door reclame, ik koop alleen bekende merken”

“Touch, tell, sell” of “Inspireren, informeren, activeren” of “Enthousiasmeren, Informeren, Motiveren” of zoals Google zegt: “See, Think, Do”. Hoe je het ook noemt, het weerspiegelt de consumer funnel.

In wezen is het natuurlijk oude wijn in nieuwe zakken. In 1898 werd de basis gelegd voor wat elke marketeer kent als het AIDA model. Het acroniem voor Attention, Interest, Desire en Action. Destijds beschreven als de manier waarop (voornamelijk met copy) één advertentie zijn werk moest doen.

Er is veel kritiek op AIDA: het is niet volledig, het schetst een beeld van volstrekte lineariteit en er schort nog veel meer aan. Maar een model is ook niet voor niets een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. In de basis is men het er wel over eens dat de consumer funnel fasen kent die doorlopen worden om van awareness tot transactie te komen. Lineair of niet, snel of langzaam en of we naar 3, 5 of 10 fasen kijken daargelaten.

Touch, Tell, Sell is ook een vereenvoudiging van de werkelijkheid, maar wél een heel bruikbare. 

Touch: voor de snelle bereiksopbouw en (naams)bekendheid

Zo weten wij dat traditionele reclame (online, offline in stilstaand beeld of video) vooral in de touch fase zijn werk doet. Het stelt je (mits de distributie op orde is) in staat snel bereik op te bouwen met (het liefst) een korte eenvoudige boodschap die tenminste de naamsbekendheid van je merk, en vaak de propositiebekendheid, een impuls geeft.

Hier moet ik dan ook een sluimerend misverstand uit de weg helpen. Ik merk dat de neiging bestaat te denken dat met touch hier ‘emotioneel raken’ of ‘ontroeren’ bedoeld wordt. Dat kan wel, sommige reclame heeft het doel een emotionele snaar te raken en te ontroeren (denk aan de kerstcommercials van de Staatsloterij of van John Lewis) maar het is geen voorwaarde.

Touch betekent hier gewoon raken of aanraken. Scratching the surface, even de propositie en naam bekend maken. Vandaar dat ook sponsoring (waar vaak alleen een naam getoond wordt) tot touch behoort terwijl het bepaald geen emotioneel appèl doet.

Benieuwd naar de rest van het artikel waarin Roger de tell en sell fase toelicht? Lees verder op dpggrow.nl

Plaats als eerste een reactie