De kracht van print: aandacht en vertrouwen

Een nieuw grootschalig onderzoek onder lezers van magazines en dagbladen levert actuele cijfers op over het gebruik en de beleving

Beleving van print

Een nieuw grootschalig onderzoek onder lezers van magazines en dagbladen levert actuele cijfers op over het gebruik en de beleving van deze mediumtypen. Deze nieuwe inzichten op printmedia laten de kracht van multichannel marketing zien. 

Vier van de vijf lezers beleven hun favoriete magazine als een ontspannen moment, soms in combinatie met koffie (30%) of thee (37%), met chocolade of koek (10%), en soms met muziek op de achtergrond (18%). Van de dagbladlezers praat tweederde over wat zij gelezen hebben met anderen en 63% zegt dingen te lezen die hij/zij anders niet geweten had. Er is de lezers ook gevraagd om hun leesmoment te omschrijven ins slechts één woord. Daarbij werden voor beide mediumtypen ‘ontspanning’ en ‘rust’ het vaakst genoemd. Opvallend is ook de hoge mate van aandacht die zowel magazines (80%) als dagbladen (80%) krijgen ten opzichte van andere media.

Het onderzoek werd in juni uitgevoerd door Panel Inzicht onder 1.000 lezers (25-70 jaar) van magazines en/of dagbladen. De belangrijkste bevindingen zijn samengevat in een infographic. Om een volledig beeld te geven van de sterke kanten van print zijn in deze infographic ook de resultaten uit het Mediabelevingsonderzoek 2020 én een analyse van Dentsu Aegis (naar de toegevoegde waarde van print op televisie), toegevoegd.

Mediaplanningsmodule Dentsu

Op basis van het M1-panelonderzoek van Dentsu is ook een mediaplanningsmodule ontwikkeld. In deze module kan media-inzet worden afgezet tegen kosten en KPI’s, waardoor scenarioplanning mogelijk is. Zo is het voor adverteerders mogelijk om inzicht te krijgen in de effecten van de inzet van magazines en/of dagbladen als aanvulling op televisie. Er kan bijvoorbeeld bij een gelijk blijvend budget een hoger bereik én groter effect gegenereerd worden.

Bekijk hier de infographic

Plaats als eerste een reactie