Reactie Paul Polman COP21: ‘Klimaatakkoord is ondubbelzinnig signaal aan bedrijfsleven’

‘Het komt nu neer op ons allemaal – het bedrijfsleven, overheid, financiële wereld of maatschappelijk middenveld – om samen te werken en de papieren beloftes om te zetten in concrete actie.’

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Paul Polman (Unilever) ziet het klimaatakkoord in Parijs als een duidelijk signaal voor het bedrijfsleven. In onderstaande reactie, afgelopen zondag verstuurd door Unilever, zegt hij hierover het volgende:

‘De wereld eiste klimaatmaatregelen en de internationale gemeenschap heeft gereageerd. Het akkoord van gisteravond laat er geen twijfel over bestaan dat we ons daadwerkelijk achter een gemeenschappelijk doel kunnen scharen: de enorme uitdagingen aanpakken waarmee we worden geconfronteerd en zo een tragedie voorkomen voor de vele miljoenen mensen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering en de economische welvaart van de wereld in de 21e eeuw veiligstellen.

Het leiderschap dat de regeringen van Frankrijk en Peru hebben getoond door initiatieven van steden, regio’s, bedrijven en het maatschappelijk middenveld met elkaar te verbinden, parallel aan de formele onderhandelingen van het afgelopen jaar, heeft binnen de private sector een ongekende beweging in gang gezet van acties ter ondersteuning van een ambitieuze mondiale overeenkomst.

Signaal
Het resultaat is een ondubbelzinnig signaal aan het bedrijfsleven en de financiële gemeenschap, een signaal dat zal fungeren als aanjager van échte verandering in de reële economie:

  • De miljarden dollars die de ontwikkelde landen hebben toegezegd zullen worden aangevuld met de biljoenen dollars die naar koolstofarme investeringen zullen gaan.  
  • Initiatieven van honderden bedrijven die leiderschap hebben getoond – zoals de overstap naar 100% hernieuwbare energie – zullen de norm worden voor honderdduizenden. 
  • Op belangrijke koolstofarme terreinen zullen investeringen in innovaties worden opgevoerd en we mogen ervan uitgaan dat het tempo van verandering verder zal versnellen naarmate de wereld zich achter dit historische moment schaart en de toezeggingen uitvoert die in Parijs zijn gedaan.

Deur openen naar biljoenen dollars
De consequenties van dit akkoord gaan veel verder dan de maatregelen die overheden nemen. Ze zullen worden gevoeld door banken en effectenbeurzen, in boardrooms en in researchcentra naarmate de wereld tot zich laat doordringen dat we beginnen aan een uniek project om de wereldeconomie te decarboniseren. Dit besef zal de deur openen naar biljoenen dollars en naar de enorme creativiteit en het innovatief vermogen van de private sector die de handschoen zal oppakken op een manier die de ergste gevolgen van klimaatverandering zal afwenden.

Met dit akkoord is een duidelijke koers uitgezet om de wereldeconomie te decarboniseren binnen een termijn die veel mensen die nu leven nog zullen meemaken, en de vruchten te plukken van versnelde investeringen in infrastructuur, schonere lucht, grotere veiligheid en een groeiende koolstofarme wereldeconomie.

Naast het geweldige leiderschap van President Hollande, Laurent Fabius, Ségolène Royal, Manuel Pulgar-Vidal en Laurence Tubiana, getuigt dit succes in hoge mate ook van het leiderschap binnen de Verenigde Naties.  Zowel VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon als Christiana Figueres, directeur van het klimaatprogramma van de VN (UNFCCC), hebben zich onvermoeibaar getoond in hun inzet om te komen tot het resultaat waarvan we gisteravond getuige waren.

&;Een economie met nul uitstoot realiseren is de grootste zakelijke kans van de eeuw&;

 

Het akkoord van gisteren is een aanbetaling, een stap op weg naar het realiseren van de bredere ambitie uit de Sustainable Development Goals die door de Verenigde Naties in september zijn overeengekomen: in onze generatie een eind maken aan armoede. Het is simpel: als we klimaatverandering niet aanpakken, zullen we geen duurzame economische groei realiseren en geen einde maken aan armoede.
Regeringen, bedrijven en mensen overal ter wereld zijn er zich nu terdege van bewust dat de kosten van niets doen de kosten van in actie komen ver overtreffen. Een economie met nul uitstoot realiseren is de grootste zakelijke kans van de eeuw. 

Ook het visionaire leiderschap van de Global Commission on the Economy and Climate heeft een belangrijke rol gespeeld. Het werk van deze commissie de afgelopen twee jaar heeft veel economische leiders geholpen de inherente voordelen te zien van daadkrachtige klimaatmaatregelen en zich te realiseren dat het algemeen welzijn in toenemende mate op één lijn ligt met het nationaal belang.  Dit heeft – in combinatie met de inzet van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), het World Economic Forum, het Global Compact van de Verenigde Naties en de We Mean Business-coalitie – als katalysator gefungeerd en het leiderschap van bedrijven opgestuwd naar niet eerder bereikte hoogten. 

Tempo maken
Programma’s als het Low Carbon Technology Partnership Initiative van de WBCSD alsmede de pleitbezorging van honderden CEO’s hebben voor altijd het landschap van corporate klimaatmaatregelen veranderd.  Uit onderzoeken is gebleken dat we weten hoe we 65 tot 96% van de uitstootkloof kunnen dichten in de periode tot 2030. Het akkoord van Parijs bekrachtigt dat we dit moeten doen.  Bedrijven kunnen nu tempo maken met hun ambitieuze plannen in het besef dat de regeringen van de wereld een duidelijke route hebben uitgestippeld en de beleidskaders zullen implementeren om hen te ondersteunen.

Natuurlijk is Parijs nog maar het begin. Het komt nu neer op ons allemaal – of we nu deel uitmaken van het bedrijfsleven, de overheid, de financiële wereld of het maatschappelijk middenveld – om samen te werken en de papieren beloftes om te zetten in concrete actie.’

Unilever en COP21

In de aanloop naar COP21 kondigde Unilever aan dat haar activiteiten ‘CO2-positief’ zullen worden tegen 2030. Om dit te bereiken zal het bedrijf:

  • 100% van de energie voor alle activiteiten betrekken uit duurzame bronnen tegen 2030
  • Alle elektriciteit die wordt gekocht van het openbare net betrekken uit duurzame bronnen tegen 2020
  • Steenkool uit de energiemix verwijderen tegen 2020
  • Bijdragen aan het genereren van meer hernieuwbare energie dan we verbruiken, en het overschot ter beschikking stellen van de markten en gemeenschappen waar het bedrijf actief is. 

We weten dat dit een uitdagend doel is, een ambitieuze stap voorwaarts, bedoeld om anderen te stimuleren hetzelfde te doen en de wereldleiders in Parijs het vertrouwen te geven dat het bedrijfsleven niet alleen steun biedt, maar ook met eigen actieplannen komt om de economie versneld CO2-arm te maken.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie