DPG Media had sterk jaar in 2019, 'onvoorspelbaar 2020'

Zowel omzet als winst stegen vorig jaar in de drie landen waar DPG Media actief is. Pijn zit voor dit jaar in de advertentiemarkt.

Christian van Thillo en Erik Roddenhof

DPG Media zag de omzet, EBITDA en winst in 2019 stijgen. De gehele groep behaalde een omzet van 1,64 miljard miljard (+4 procent). Deze omzetgroei vertaalde zich in een EBITDA-groei van 7 procent naar 258 miljoen euro. De bedrijfswinst kwam uit op 183 miljoen en de netto-winst bedroeg 129 miljoen euro, een groei van 2 procent ten opzichte van 2018. 

In 2018 werden er voor 9 miljoen uitzonderlijke opbrengsten geboekt ten gevolge van de verkoop van enkele activa. Er was winstgroei in de drie landen (Nederland, België en Denemarken) waar de groep actief is. In het licht van de huidige crisis is beslist om de volledige groepswinst te reserveren. 


In Nederland steeg de omzet met 8 procent naar 
868 miljoen, de EBITDA naar 134 miljoen (+3 procent) en de bedrijfswinst naar 108 miljoen (+7 procent).

Nieuwsmedia: stijging digitale abonnementen en advertenties

De nieuwsmedia van de groep hebben zich digitaal verder ontwikkeld met een groei in verkoop van digitale abonnementen en een fors gestegen bereik voor de drie grote nieuwssites AD.nl, hnl.be en bt.dk. In totaal gaat het nu om 400.000 digitale abonnees. Ook de inkomsten uit digitale advertenties zijn substantieel gestegen, maar nog onvoldoende om de daling in print-advertenties op te vangen.

De tijdschriften van de groep presteerden beter dan verwacht en presteerden financieel opnieuw sterk. Met de tv-activiteiten in België heeft DPG het lastiger. Daar daalde de omzet met 4 procent.

Voor radio was 2019 opnieuw een sterk jaar met stijgende marktaandelen en stijgende omzet, zowel in Nederland (Qmusic) als België.

De online services zijn goed voor een omzet van 120 miljoen.

Overname Sanoma

De ACM keurde de overname van Sanoma Media Netherlands op 10 april goed. Vanaf gisteren is het officieel onderdeel van DPG Media.

Door deze overname voegt DPG een breed portfolio van tijdschriften en digitale media toe aan haar Nederlandse activiteiten, met een omzet van 355 miljoen euro. De cijfers worden vanaf april geconsolideerd en dat is ook het startpunt van de integratie.

Vooruitzichten 2020

Het spreekt volgens ceo Erik Roddenhof voor zich dat de corona-crisis een impact zal hebben op de resultaten van de groep voor 2020. 'Maar de voorspelbaarheid hiervan is erg beperkt. Natuurlijk zullen we zowel de groep als de onderdelen intussen bijsturen waar mogelijk, maar zonder de onderliggende strategie aan te tasten. Wij blijven inzetten op de digitale transformatie van de groep terwijl we de focus bewaren op al onze mediamerken, online én offline.'

Christian Van Thillo, uitvoerend voorzitter: 'In de drie landen waar wij actief zijn voelt onze onderneming de impact van de coronacrisis. De meeste medewerkers werken sinds 12 maart van thuis uit, maar slagen er voorlopig wonderwel in om al onze media succesvol te laten verschijnen. In deze verwarrende tijden is de nood aan kwalitatief betrouwbaar nieuws enorm en de behoefte aan entertainment groot, waardoor het bereik van onze nieuwsmedia en televisiezenders explosief gestegen is. De pijn zit hem echter in de advertentiemarkt die sinds medio maart een sterke daling laat zien. De grote vraag is hoe zich komende periode het consumentenvertrouwen en daarmee het vertrouwen van adverteerders zullen ontwikkelen.'

Zie ook: 
Lauren van der Heijden (DPG Media): ‘Een hele grote groep adverteerders is gewoon weg’

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie