Premium

Reclamecode Commissie tikt influencer Monica Geuze opnieuw op vingers voor sluikreclame ​​​​​​​

Vlogger maakt reclame voor parfum en samenwerkingspartner, maar 'vergat dit abusievelijk' bij vlog te melden.

Monica Geuze

Monica Geuze heeft opnieuw sluikreclame gemaakt in haar vlogs. Nadat zij twee jaar geleden al op de vingers werd getikt voor ongeoorloofde reclame voor een zelfbruiner, ging ze volgens de Reclamecode Commissie andermaal de fout in. Dit keer gaat het om reclame voor het parfummerk Santa Monica en Fugazzi. Geuze heeft twee weken om tegen de beslissing in beroep te gaan.

De klacht tegen Geuze werd ingediend door marketingexpert Max Kohnstamm, net zoals twee jaar terug. Het betreft een video op YouTube van 4 juli dit jaar waarin Geuze diverse keren merken noemt en aanprijst, zoals: ‘Even Santa Monica opspuiten, verkrijgbaar op de website van Fugazzi.'

Geuze meldde bij de vlog niet dat het een betaalde samenwerking betreft, en dat is volgens Kohnstamm in strijd met de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing. Deze schrijft voor dat reclame via sociale media als zodanig herkenbaar moet zijn en dat de relatie met de adverteerder zo nodig uitdrukkelijk moet worden vermeld.

Eigen Reclame met een geurtje

Interessant is dat het bij het merk Santa Monica gaat om een eigen parfum van Geuze, vervaardigd met behulp van het merk Fugazzi. Van een 'samenwerking' om het parfum in de vlog te bespreken was geen sprake, stelde zowel de verdediging van Geuze als van Fugazzi.

Het parfum is voor de influencer geproduceerd en dit wordt vervolgens door beide partijen verkocht, stelde Fugazzi. Maar het zegt geen invloed op de vlogs van influencer te hebben en ook is geen sprake van een marketingbudget of is er een 'fee' afgesproken.

Hoewel partijen dus ontkennen afspraken te hebben gemaakt, werd er later, na indiening van de klacht, wel onder de vlog toegevoegd dat het een betaalde samenwerking betreft. Dit zou zijn gebeurd om iedere ‘onduidelijkheid hierover weg te nemen’, volgens de verdediging van Geuze, die ook meldde dat ‘voor zover er in de vlog sprake is geweest van reclame er abusievelijk geen vermelding heeft gestaan´.

Voordeel

De Reclamecode Commissie liet weinig heel van de verdediging van Geuze en Fugazzi. Geuze prijst haar deels eigen product aan en attendeert de kijkers op de wijze waarop ze dit kunnen bestellen. Ze handelt daardoor in het belang van Fugazzi met wie zij het product heeft ontwikkeld, vindt de RCC. Beide partijen hebben afzonderlijk voordeel bij de verspreiding en aanprijzing van het parfum, dit kan de door de influencer in de vlog gemaakte reclame beïnvloeden.

De Commissie vindt de vlog met de reclame-uitingen daarom in strijd met artikel 1 1 van de Nederlandse Reclame Code en met artikel 3 van de Reclamecode Sociale Media. Voor Fugazzi geldt daarbij dat het ook in strijd heeft gehandeld met artikel 6 van deze RSM, waarin de verantwoordelijkheden voor de adverteerder zijn opgenomen.

Het leidt overigens niet tot zware sancties, want meer dan dat de De Commissie beide verweerders aanbeveelt om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken kan ze niet.

Opzettelijk negeren

Max Kohnstamm zegt tevreden te zijn over de uitspraak, maar verwondert zich ook over de verdediging van Geuze Hij gelooft er bijvoorbeeld niets van dat er ‘abusievelijk’ geen melding van reclame is gemaakt. Kohnstamm: ‘Hiermee wordt dus de indruk gewekt dat er slechts van een vergissing sprake is, terwijl er sprake is van opzettelijk negeren.’

De marketingexpert heeft daarvoor verschillende argumenten. Monica Geuze was al eerder door de RCC veroordeeld voor hetzelfde ’vergrijp’ en bovendien is er dit voorjaar door de SRC en DDMA een campagne gevoerd om influencers op de nieuwe Reclame Code Social Media te wijzen.

Kohnstamm: ‘Ook het Commissariaat voor de Media heeft de grote influencers dit voorjaar nadrukkelijk gewaarschuwd over de gevolgen van de aanpassingen in de Mediawet. Dit kan haar niet ontgaan zijn.’

Onderdeel verdienmodel

Volgens Kohnstamm is het maken van sluikreclame een essentieel onderdeel van het verdienmodel van influencers. Als er geen echte sancties op staan zullen ze er niet mee stoppen. ‘Zo lang het CvdM niet over gaat tot beboeten van de overtreders, zowel de influencers als de adverteerders, zullen influencers vrolijk doorgaan met ‘abusievelijk’ negeren van de Reclamecode Social Media.’

Positiever is Kohnstamm over het oordeel van de RCC over de reclame voor producten die de influencer zelf op de markt brengt. Tot nu toe maakte het daar een uitzondering voor en werd dat toegstaan. Dit staat volgens Kohnstamm op zeer gespannen voet met de Nederlandse Reclame Code.

Kohnstamm: ‘Die stelt dat reclame duidelijk als zodanig herkenbaar dient te zijn, door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins. Als deze uitspraak inderdaad een einde aan de uitzonderingspositie maakt, zijn we ook van deze veelvuldig toegepaste vorm van sluikreclame verlost.’ 

premium

Word lid van Adformatie

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Advertentie