Journalisten zijn blij met digitale persconferenties, 67% wil die behouden

Onderzoek onder 290 journalisten en pr-professionals brengt in kaart hoe corona hun relatie veranderde. Conclusie: ze missen elkaar, soms.

Corona heeft in ieder geval één positieve verandering gehad in de relatie tussen journalisten en pr-profesessionals. De opkomst van de digitale persconferenties is volgens een ruime meerderheid van 60% een goede zaak. Maar liefst twee derde van de journalisten (67%) vindt dat persconferenties na Covid-19 digitaal mogen blijven. Dat komt vooral door de tijdsbesparing in vergelijking met de fysieke persco’s.

Dat is een van de uitkomsten van een enquête die PR Dashboard in samenwerking met Adformatie en Villamedia heeft gehouden onder 290 journalisten (178) en PR-professionals (112). In het onderzoek stond centraal wat de invloed is geweest van corona op de relatie tussen beide beroepsgroepen.

Persbericht  minder effectief

Van de pr-professionals geeft 63% aan een duidelijke verandering in hun werk te ondervinden sinds de komst van Covid-19. Nieuws dat naar journalisten wordt gestuurd wordt minder snel overgenomen, zegt 42%

Volgens een derde procent van de pr-professionals geven journalisten als reden dat er een veel hoger nieuwsaanbod is en daardoor nieuws minder vaak op persberichten te baseren.

Op de vraag welke vervolgstappen de pr-professional neemt na het versturen van een persbericht, geeft 40% aan niets te doen en rustig af te wachten, zo’n 19 procent neem telefonisch contact op met de journalist – het bekenden nabellen - en 14 procent stuurt een vervolgmail.

Een veelgebruikte strategie is volgens de pr-professionals om voorafgaand aan het persbericht al contact op te nemen, bijvoorbeeld om het bericht onder embargo aan te bieden.

De meeste journalisten (56%) geven overigens aan dat ze het contact met een pr-professional het liefst per e-mail onderhouden. Bijna een kwart (23%) wordt liever gebeld of pakt zelf de telefoon. Ruim 12% heeft de voorkeur voor Whatsapp en 9% via andere social media (9%).

Ze missen elkaar

Corona zorgt er voor dat er minder persoonlijk contact. Ondanks het enthousiasme is over de digitale vormen van persconferenties missen beide beroepsgroepen dit contact, hoewel dat bij pr-professionals iets meer is dan bij journalisten.

Bijna 68% van de pr-mensen zegt dit persoonlijke contact met journalisten te missen, waarvan 21% stelt dat dit ‘soms’ het geval is. Bij journalisten mist 56% het contact met pr-professionals, waarvan 30% ‘soms’.

Dat contact heeft voor een deel plaats tijdens fysieke persevenementen, die flink in aantal zijn afgenomen. Slechts 17% van de pr-professionals heeft tijdens corona nog fysieke persevents georganiseerd, iets wat als een gemis wordt ervaren. In beide groepen geeft bijna 60% (59% vs. 57%) aan dat door het ontbreken van fysieke persevenementen het plezier in het werk afneemt..

 

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie