Onderzoek Adformatie: helft Nederlanders wil aan de adblocker

De consument staat positief tegenover reclame, maar ergert zich groen en geel aan banners.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Om te zeggen dat het publiek een hekel heeft aan reclame, zou te ver voeren. Sterker, 64% van de Nederlanders geeft aan juist een positieve houding te hebben tegenover reclame in het algemeen. Aan reclame op internet heeft men echter een broertje dood, zo blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Adformatie is uitgevoerd door Smartagent Marketresponse (SAMR).

Tweederde van de ondervraagde Nederlanders vindt online advertenties ‘echt niet leuk’ en ergert zich hieraan.

Zelfs van de respondenten die aangeven positief te staan tegenover reclame in het algemeen, verklaart 55% online advertenties ‘uiterst irritant’ te vinden.

Gezien de ergernis van de consument over banners, is het niet verrassend dat het Nederlandse publiek in zeer ruime meerderheid (73%) positief staat tegenover het concept adblockers. 26% heeft er al één; veel meer dan de 14% die recent bleek uit . Van degenen die nog geen adblocker hebben draaien, zegt ruim de helft (51%) van plan te zijn om dit wel te gaan doen.

De andere helft (die geen adblockers overweegt) voert als belangrijkste reden aan,  gewoon niet goed te weten hoe het installeren van een adblocker werkt. Ook speelt mee dat er dan voor veel content betaald moet gaan worden als er geen online ads meer zijn.

Het onderzoek laat zien dat het gebruik van van adblockers het hoogst is op de laptop en pc. De intentie om dit te gaan doen is echter het hoogst voor de smartphone.  Van degenen die een adblocker hebben draaien of van plan zijn om deze te gaan gebruiken, geeft 49% aan voornemens te zijn om een adblocker op de smartphone te installeren.

De voornaamste voedingsbron voor de animo over adblockers , is irritatie over opdringerige reclame (76%). Andere redenen om adblockers te installeren, zijn ‘langere laadtijd door zware banners, en zorgen over privacy. Het laatste speelt vooral een rol bij jongeren tot 26 jaar. Een derde is bang voor virussen die via banners kunnen worden verspreid.

Over de gevolgen van adblocker voor de inkomsten van online mediapartijen maakt het publiek zich niet echt druk. De helft van de respondenten is zich bewust dat ondernemers mogelijk omvallen  zonder inkomsten uit advertenties. Eén op de vijf trekt zich dit aan, terwijl 30% daar niet mee kan zitten.  Opvallend is dat, hoewel een deel van het publiek beseft  dat content wellicht betaald gaat worden als advertenties verdwijnen, slechts 10% hiertoe bereid is.

Voor het publiek blijkt het veel verschil te maken via welk kanaal of in welke vorm zijn reclame ontvangen. De reclamefolder wordt het vaakst gewaardeerd (44%). Daarentegen wordt reclame op internet zeer slecht gewaardeerd. Online reclame wordt dan veruit het meest genoemd (27%, gevolgd door tv (19%) en e-mail nieuwsbrieven (19%).

De vele vragen die het onderwerp adblockers oproepen, zijn voor de redactie van Adformatie aanleiding om maandagmiddag 12 oktober in Amsterdam een debat te organiseren. Met een select gezelschap van online publishers, adverteerders en bureaus willen we de vraag beantwoorden, of het tijdperk van online advertising alweer voorbij is en wat ervoor in de plaats komt.
Wil je meedoen aan de discussie? Dat kan, we hebben nog een beperkt aantal (gratis) plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich melden door een mail met naw-gegevens te sturen aan . Vol is vol.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie