Dan verkoop je toch gewoon de openbare ruimte?

Slimmer parkeren met een mobiele betaalkaart MONAL.

Magicview begon in 2005 als een Nederlands-Chinees ontwerphuis. Alles wat te maken heeft met betere mobiliteit in steden doet het hart van Magicview sneller kloppen. Het begon met parkeerproblemen oplossen, momenteel draait het Noord-Brabantse bedrijf mee in start-up-accelerator . Philip van Houtte is eigenaar van , dat heel goed onder het AIA16-thema is te scharen.


Tot op de centimeter nauwkeurig
“Wij verhandelen het gebruik van openbare ruimten met onze mobiele betaalkaart . MONAL, een acroniem voor MObiliteits termiNAL, kan gelokaliseerd worden vanaf een afstand van 100 meter, met een ongekend hoge precisie. De kaart is waar te nemen tot op 10 centimeter nauwkeurig. Dat biedt legio toepassingen in steden, denk aan in- en uitpandig parkeren en het gebruik van openbaar vervoer zonder dat je in en uit hoeft te checken. Het werkt met de positionering van bakens die in de openbare ruimte zijn geïnstalleerd, zoals in een parkeergarage. Zo wordt vastgesteld of er iemand gebruik maakt van de ruimte, en als dat zo is, wie daarvoor de eventuele rekening ontvangt.”


Openbare ruimte verkopen
“Betalen voor het gebruik van openbare ruimte klinkt abstract en tegenstrijdig. Het gaat om ruimten waar in principe iedereen kan komen tegen betaling. Vele toepassingen zijn te bedenken, zoals het gebruik van een zitplaats. Sommige dienstverleners, en daarmee bedoel ik de eigenaren van de ruimte, differentiëren naar het gebruik van zitplaatsen met een belangrijk voordeel, zoals een beter zicht of meer beenruimte.

Magicview kan zelfs de plek waar je staat tot op centimeters benaderen en daar een betaaltransactie aan koppelen. Een andere praktische toepassing is dat het mogelijk is om de vrijwel exacte locatie van goederen na te gaan. Ook die kan relevant zijn om een betaaltransactie te genereren. Heb ik een doos bij een afnemer bezorgd of bij iemand in een auto geplaatst? Of staat hij nog in een magazijn?”

Premium-parkeren en tot op treinstoelniveau
“De technologie laat toe tariefstructuren voor mobiliteit variabel te maken in functie van tijd en plaats. Zo kan bijvoorbeeld in een parkeergarage verschil gemaakt worden voor het gebruik van ‘premium’ ofwel parkeren dicht bij de ingang. In de trein kan vastgesteld worden op stoelniveau in de eerste en tweede klasse welk transportproduct de reiziger heeft gebruikt en hoe laat. Op de korte termijn richten we ons op de oplossing van de parkeerchaos in de binnenstad van Amsterdam. We willen met onze technologie een uitstekende oplossing formuleren voor eerlijk gebruik van de schaarse parkeerplekken.”


Proeven met rekeningrijden
“Magicview heeft een achtergrond in rekeningrijden. In Assen maakten we kennis met het Living Lab van . in Brussel met een grootschalige -rekeningrijdenproef met indoor-lokalisatietechnologie. De projecten brachten ons het inzicht dat de openbare ruimte verrekenbaar wordt, zonder dat het extra actie van gebruikers vraagt anders dan het benutten van de ruimte. Magicview heeft op dat gebied geen concurrentie, wij hebben een patent op het concept van afrekenen van ruimte via lokalisatie. Dat is iets waar het de Yellowbricks en soortgelijken aan ontbreekt.”

“Ons concept kan van de meeste invloed zijn op de mobiliteitsector, met name het forenzendeel. Daar gaat veel tijd en geld om, daar zijn de problemen groot en we kunnen er werkelijk een verschil maken in de realisatie van beter bereikbare en schonere binnensteden.”

Verdienmodel
“MagicView regelt de complete infrastructuur voor de dienstverlener, zoals de eigenaar van de ruimte. Ons verdienmodel is gebaseerd op de vergoeding die wij krijgen voor elke betaaltransactie die gedaan wordt.”

Interessant voor marketeers
“Voor marketeers is interessant dat zij hun vaste klanten kunnen verleiden om op minder drukke uren hun winkel te bezoeken. Naast extra aandacht voor de klant kan de beloning zijn dat de retailer de parkeerkosten voor zijn rekening neemt. Winkeliers kunnen overdag parkeerplaatsen reserveren en die uitgeven aan klanten in plaats van hun klanten aan hun lot over te laten.

Winkelbedrijven die klantenkaarten uitgeven kunnen de betaalfaciliteit toevoegen aan hun klantenkaart waarmee slim parkeren meteen geregeld is. Zij zouden nauwkeurige lokalisatie ook kunnen gebruiken om persoonlijke aanbiedingen te communiceren op het schermpje van de scanner wanneer de klant door de paden van de supermarkt wandelt.

Ook beloningen voor crowdmanagement bij evenementen is een krachtig marketinginstrument. Elke creatieve marketeer kan aan de hand van Magicview een marketingactie bedenken waarbij authenticatie van een gebruiker gekoppeld wordt aan een nauwkeurige lokalisatie, waarbij meteen geconsumeerd en afgerekend kan worden door de eindgebruiker.”

4% van de Europese markt veroveren
“MagicView heeft op dit moment zo’n 50 gebruikers die rondrijden met een On Board Unit, in Assen en in Brussel. Eind 2016 willen we 1500 gebruikers bereiken die ondergronds mogen parkeren en 2000 gebruikers voor een pilot met straatparkeren. Omdat onze parkeeroplossing op Europese schaal van toepassing is in elke stad met een bereikbaarheids- en parkeerprobleem, is het onze ambitie om in vijf jaar tijd op te schalen naar 680.000 straatparkeerplaatsen en 1.500.000 parkeerplaatsen in garages waarmee 4% van de markt van betaald parkeren in Europa gedekt is.”

“We kunnen niet alleen meten waar het voertuig zich bevindt, maar ook van wie de auto is en welke parkeerrechten die heeft. Met ons concept kan een exploitant van parkeergarages in een en dezelfde garage, zonder extra slagbomen te bouwen, in de garage zones creëren met premiumplaatsen en non-premiumplaatsen.”

Meer mogelijkheden
“Maar er is nog meer mogelijk. De meeste parkeergarages staan jaarlijks driehonderd dagen of meer grotendeels leeg. Met Magicview kunnen de plekken aangeboden worden aan bewoners die nu wachten op een parkeervergunning en elke dag hun auto buiten de stad moeten parkeren. Bewoners blij, zij kunnen ruim 300 dagen in de buurt van hun huis in een mooie parkeergarage parkeren, exploitant blij, want zijn lege plekken zijn gevuld en het genereert omzet. Op topdagen moeten de bewoners hun auto buiten de stad parkeren, doen ze dat niet dan betalen ze net als iedereen die dag het toptarief. Dan zouden ze kunnen uitwijken naar parkeergarages in kantoorwijken.”

“Op dezelfde slimme manier kunnen we bovengronds met alle belanghebbenden een parkeerregime ontwerpen waarbij alle partijen op een eerlijke manier parkeertijd toebedeeld krijgen. Bewoners met een parkeervergunning klagen steen en been over onvoldoende parkeerplaatsaanbod in het centrum van Amsterdam. Wist je dat 30% van de bewoners daar hun auto zeven tot tien dagen laat staan omdat ze weten dat hun plekje ingenomen is als ze terugkomen? Zet dat af tegen de substantiële vraag naar parkeerplaatsen op straat. Leveranciers, bedrijven en kantoren willen maar wat graag tegen commerciële prijzen een parkeerplaats voor de deur aanbieden.”

*) Dit is een artikel in de serie van de Accenture Innovation Awards dat ik schreef in samenwerking met mijn collega Sayeh Moradi.

Advertentie
advertisement
Advertentie