Komt er een einde aan gepersonaliseerde advertenties op internet?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) wil nog strengere cookiewetgeving. Nederland wordt daardoor echt een achtergesteld land.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Iedereen voelt zich wel eens achtervolgd op het internet. Bijvoorbeeld als je op zoek gaat naar een mooie reis. Dan krijg je bij het volgende bezoek aan een heel andere site, &;toevallig&; een aanbieding voor vliegvakanties naar de bestemming waar je eerder in geïnteresseerd was. En bij een derde bezoek aan weer een andere site krijg je een nog specifieker aanbod over diezelfde reis. Dat is niet toevallig. Dat komt omdat adverteerders &;volg-cookies&; laten plaatsen en zodoende gericht en relevant kunnen adverteren. Die technische mogelijkheid heeft een einde gebracht aan de algemene junkbanners, die ook steeds meer irritatie opleverden. Zodoende ontvangt een internetbezoeker gerichte, opeenvolgende aanbiedingen, over onderwerpen waarin je eerder interesse hebt getoond (&;retargeting&;). En krijgt u op dezelfde site een heel andere banner te zien dan uw collega of buurman. Goed voor de commercie, maar ook van toegevoegde waarde voor de consument, die niet langer wordt lastiggevallen door voor hem volstrekt oninteressante aanbiedingen.

De afgelopen maanden heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Nederland onderzoek gedaan naar dit zogenaamde &;behavorial targeting&;. Het CBP concludeert nu dat voor het plaatsen van deze cookies, ondubbelzinnige toestemming door de gebruiker moet worden gegeven. Die toestemming moet blijken uit een actieve voorafgaande handeling. Bij gewone toestemming kan die instemming worden afgeleid. Bijvoorbeeld uit het feit dat iemand voldoende is ingelicht en vervolgens zelf besluit om verder te surfen. Bovendien hebben we in Nederland al een opt-out mogelijkheid voor mensen die überhaupt geen cookies geplaats willen hebben.

Nederland Roomser dan alle andere landen

De Nederlandse wetgever gaat met de huidige cookie-wetgeving al verder dan andere landen. Door nu weer ondubbelzinnige toestemming te eisen, wordt onze internationale concurrentiepositie qua internetgebruik aangetast. We worden daardoor als reclamebranche in Nederland qua mogelijkheden teruggezet naar de vorige eeuw. In andere Europese landen interpreteert men de Europese regels minder strikt, en heeft het parlement ook geen extra regels gesteld. Met als gevolg dat Nederlandse reclame/internetbedrijven naar het buitenland zullen verhuizen en de inkomstenstroom vanuit de reclame voor uitgevers/aanbieders (bijv. nu.nl, de Telegraaf, de Persgroep en Google) naar verwachting nog maar een fractie van de huidige opbrengsten zal gaan bedragen. Brede massa-advertenties zijn nu eenmaal minder effectief (en dus veel minder waard) dan relevante, gerichte internetadvertenties.

Onjuist angstbeeld

Het CPB schetst in haar rapport echt een feitelijk onjuist angstbeeld over bedrijven die gedetailleerde persoonlijke informatie over de gebruikers zouden verzamelen (micro-profielen samenstellen) waardoor het persoonlijke surfgedrag bij een groot aantal partijen bekend zou worden. En spreekt in dat verband over een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van internetgebruikers. Dat is natuurlijk onzin. De partijen die cookies plaatsen weten niets van u. Zij weten niet wie u bent, niet waar u woont, niet wat u doet of hoe oud u bent. Het enige wat in kaart wordt gebracht is uw eerder getoonde interesse in een bepaald product op een bepaalde website. En meer is ook niet nodig voor “behavorial targeting”.

Hoe kunnen we nu tegemoetkomen aan de bezwaren van het CBP en toch de unieke mogelijkheden die de huidige techniek ons biedt behouden? Zodat we kunnen blijven meedoen in deze snel veranderende wereld en we relevant, toegesneden en verantwoord kunnen blijven communiceren met onze klanten? En hoe voorkomen we dat we als Nederland een achtergesteld land worden en we het kind met het badwater weggooien? 

 

Reacties:

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Mr Vicky

Heeft u een persoonlijke lening of zakelijke leningen nodig? Als Ja neem dan contact met ons op:
Uw naam:
Benodigde hoeveelheid:
duur:
land:
Neem contact met ons op via e-mail vickyinvestmentcompanies02@hotmail.com
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie