6 overlevingstips voor bestuurders die geven om hun reputatie

Huidige generatie bestuurders moet leren omgaan met nieuwe werkelijkheid.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

De reputatie van organisaties en hun bestuurders smelten steeds meer samen. En dat heeft grote consequenties. Stakeholders rekenen niet alleen het bedrijf af op zijn gedrag, maar ook de verantwoordelijke leiders. Met die nieuwe werkelijkheid zal de huidige generatie bestuurders moeten leren omgaan. En er is op dit punt nog een lange weg te gaan.

Druk neemt toe

De lijst van door crisis en schandalen gesneuvelde bestuurders wordt langer en langer. Van bankiers tot woningcorporatiebestuurders en van ziekenhuisdirecteuren tot burgemeesters. In alle branches neemt de druk toe en worden bestuurders kwetsbaarder. Soms sneuvelen zij buiten hun schuld, bijvoorbeeld als gevolg van een politiek spel. Maar vaak hadden bestuurders de val moeten zien aankomen en ook kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer ze bewuster met de risico’s zouden zijn omgegaan en op het moment van de crisis snel en adequaat hadden ingegrepen.

Omgevingsbewustzijn

Bestuurders zullen zich dus bewuster moeten worden van de risico’s die hun organisaties en daarmee ook zij zelf lopen. Dat betekent dat zij zich zorgvuldig zullen moeten oriënteren op hun job en daarbij ook de persoonlijke afbreukrisico’s in ogenschouw moet nemen. Natuurlijk kunnen bestuurders een beroep doen op de organisatie bij het detecteren en managen van de risico’s, maar uiteindelijk staan ze er alleen voor. Ze dragen immers ook de eindverantwoordelijkheid. Bovendien kiezen ook de eigen toezichthouders steeds nadrukkelijker voor hun eigen positie en persoonlijke reputatie.

Overleven

Bestuurders die willen overleven zullen aan persoonlijk reputatiemanagement moeten doen. Zes tips die daar onderdeel van zouden moeten zijn:

1. Strategie en Principes 

Zorg voor een duidelijke strategie, die je deelt met binnen en buiten. Maar daarnaast ook voor kaders, ofwel waarden en normen, waarop niet alleen de organisatie, maar ook jijzelf stuurt en aanspreekbaar bent.

2. Risico’s in Kaart

Ken de eigen zwaktes en die van de organisatie. Inventariseer periodiek de risico’s die je samen loopt. Prioriteer deze op basis van waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen en de impact die ze hebben op de reputatie;

3. Voorbereiding en Mandaat

Bereid risicomanagement en crisiscommunicatie voor op de key risico’s. En geef mandaat –en daarmee ruimte- aan de organisatie om te acteren in geval van crisis;

4. Open Inviterende Cultuur

Creëer een open en inviterende bedrijfscultuur, waarin medewerkers worden uitgenodigd hun rol te spelen bij het detecteren van en omgaan met risico’s. Dat betekent ook dat je ze faciliteert om te communiceren in plaats van monddood te maken.

5. Maatschappelijke Interactie en Kwetsbaarheid

Zorg voor een transparantie en een open dialoog, interactie en samenwerking met de samenleving bij het oplossen van de issues en risico’s. Schuw daarbij niet om een kwetsbare houding in te nemen en dillema’s te delen.

6. Verantwoordelijkheid en Daadkracht

Neem je verantwoordelijkheid als het er op aan komt. Ontkenning van de crisis is het grootste gevaar voor iedere bestuurder. zei ooit al: “It takes 20 years to build a reputation, and only five minutes to ruin it”. Een tweet kan al ‘dodelijk’ zijn als daarop niet adequaat wordt gereageerd. ‘Responsiveness’ is de nieuwe reputatiepeiler, omdat het timeframe voor een reactie van 24 uur is teruggegaan naar maximaal 24 minuten. Dat vereist een mate van daadkracht, waarop de meeste organisaties nog niet zijn voorbereid. Met alle gevolgen van dien voor de verantwoordelijke bestuurders.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie