Maken bazen ook echt impact?

De Nederlandse bevolking staat niet bijster positief ten opzichte van CEO’s en bedrijven die zich maatschappelijk uitspreken. Dat is jammer.

Davos, waar het World Economic Forum wordt gehouden
123rf

Deze week reizen opnieuw honderden (ook Nederlandse) CEO’s en regeringsleiders naar Davos om elkaar te treffen tijdens het jaarlijkse World Economic Forum. Met in hun kielzog  stafleden, media en andere geïnteresseerden. En deze keer in toenemende mate met de trein, want duurzaamheid en klimaat staan dit jaar hoger op de WEF agenda dan ooit.

Zes conclusies

Net als in buitenlandse media wordt ook in Nederlandse pers steeds meer aandacht besteed aan het belang van keuzes die een CEO kan en moet maken om maatschappelijke issues te helpen oplossen. Daarom hebben we eind 2019 laten onderzoeken hoe de Nederlandse bevolking hier nu eigenlijk tegen aan kijkt. En van de belangrijkste conclusies: je kunt op z’n minst zeggen dat ze schuren:

  1. De meeste Nederlanders geloven dat CEO’s en bedrijven zich uitspreken over maatschappelijke onderwerpen omdat ze daar zichzelf mee willen profileren, omdat je als CEO of bedrijf nu eenmaal een maatschappelijk profiel moet hebben, om meer aandacht te genereren of om meer producten of diensten te verkopen. Dat bedrijven of CEO’s dit zouden doen om meer aandacht voor maatschappelijke problemen te vragen of bij te dragen aan oplossingen van maatschappelijke problemen wordt minder omarmd;
  2. De waardering en acceptatie van de Nederlandse bevolking voor maatschappelijke uitspraken van CEO’s is laag en wordt maar door een kleine groep mensen geloofd;
  3. De waardering voor een CEO die meewerkt aan het oplossen van maatschappelijke problemen is zeer laag. De meeste Nederlanders waarderen het zelf helemaal niet;
  4. Slechts een beperkt aantal Nederlanders kan een bedrijf noemen dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Bedrijven die zichtbaar zijn geweest in het nieuws of door commerciële communicatie, worden het meest genoemd. DSM staat aan top, gevolgd door Eneco op de tweede plaats en daarna Ocean Clean Up, Tesla, Unilever, de boeren en Shell.
  5. Ook als werkgever is de aantrekkingskracht van een CEO die zich uitspreekt over maatschappelijke issues of meewerkt aan het oplossen van deze issues beperkt. Het is voor een deel van de werkenden wel een reden om bij de werkgever te blijven werken.
  6. Nederlanders vinden dat werkgevers zich vooral uit moeten spreken over bedrijfsgerelateerde issues zoals ongelijkheid door inkomen of discriminatie, klimaatverandering, armoede, minimum inkomen en burnouts. Meer maatschappelijk gerelateerde onderwerpen zoals onderwijs, lerarentekort, privacy, polarisatie, racisme en misbruik van social media worden minder belangrijk gevonden. Uitzondering vormt het issue Asociaal gedrag en gebrek aan tolerantie dat alle Nederlanders belangrijk vinden, getuige ook de Issues to watch 2020.

Lichtpuntjes

Het onderzoek laat zien dat dat de Nederlandse bevolking niet bijster positief staat ten opzichte van CEO’s en bedrijven die zich maatschappelijk uitspreken of bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Ze worden op z’n zachtst gezegd niet gewaardeerd en niet geloofd. Lichtpuntje is dat jongeren er duidelijk anders in zitten.

Het is jammer dat het cynisme onder de Nederlandse bevolking zo diep zit. Juist omdat de oplossing van maatschappelijke problemen voor een deel vanuit het bedrijfsleven kan en moet komen. Zij zijn als geen ander in staat om business concepten die maatschappelijke problemen kunnen oplossen te ontwikkelen of groot te maken.

Voor het bedrijfsleven maakt het onderzoek duidelijk dat zij hard aan de slag moeten om hun geloofwaardigheid te vergroten. Anders verliezen ze  de waardering en geloof van de Nederlandse bevolking en lopen ze het risico hun maatschappelijk draagvlak te verliezen.

En we hopen dat ook de Nederlandse bevolking haar cynisme laat varen en begrijpt dat zonder het bedrijfsleven maatschappelijke issues niet opgelost kunnen worden. Met het huidig cynisme gaat het immers niet lukken het bedrijfsleven te stimuleren om hun rol op te pakken. Het zal hen wellicht eerder terug in hun schulp doen kruipen.

Over het onderzoek:

In december 2019 heeft Kantar Public daarom op verzoek van De Issuemakers een aantal vragen hierover voorgelegd aan de Nederlandse bevolking. De resultaten van dit onderzoekje treft u hieronder aan.

Het onderzoek is in december 2019 uitgevoerd door Kantar Public onder een representatieve steekproef van 1100 Nederlanders.  Naast een aantal open vragen zijn ook een aantal stellingen met vijf antwoordcategorieën voorgelegd, waarbij telkens twee antwoorden  (helemaal eens en eens en helemaal oneens en eens)  zijn samengevoegd).

Het volledige onderzoek kan worden aangevraagd bij De Issuemakers advies@issuemakers.nl

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie