Seedtag's nieuwe klimaatstrategie om emissie en uitstoot te verminderen

De nieuwe ESG-strategie en het decarbonisatie plan zijn de eerste stappen binnen Seedtag’s meerjarenplan.

De afgelopen tijd is er flink geïnvesteerd in het onderzoeken en herzien van de bedrijfsprocessen, met als doel de beoordeling, vermindering, en compensatie van de ecologische voetafdruk van het bedrijf. Het doel van dit alles? Om Seedtag en zijn partners in de waardeketen van Contextual Advertising, al ver voor 2030 net-zero emissies te laten bereiken.

Gedurende het onderzoek lag de focus niet alleen op de impact van processen op milieukwesties, maar werd ook gekeken naar de impact van Seedtag op de samenleving en de invloed op bestuursniveau.

5-stappenplan

Om deze visie tot leven te brengen is het volgende 5-stappenplan opgesteld:

 1. Allereerst zijn advertentie formats en leveringstermijnen geanalyseerd, om er zeker van te zijn dat alle KPI’s behaald worden terwijl er zo min mogelijk CO₂ wordt uitgestoten. Dit werd gedaan in samenwerking met partners Impact+ en Scope3. Daarnaast zijn de eventueel overbodige of dubbele verzoeken van DSP's en SSP's in de Seedtag Exchange geanalyseerd.
   
 2. Om de Scope 2 emissies (indirecte uitstoot van CO₂ door, bijvoorbeeld, het opwekking van energie) te verminderen, worden kantoren energie-efficiënter gemaakt en, indien beschikbaar, ook overgeschakeld op hernieuwbare en koolstofvrije energiebronnen.
   
 3. Om de cloud-emissies (die vallen onder Scope 3: emissies die ontstaan door activiteiten van de onderneming zoals zakelijk vliegverkeer en uitbestede diensten) te verminderen en processen te optimaliseren, werken we nauw samen met cloud provider Google Cloud.
   
 4. Reizen per trein tussen EU-kantoren om de Scope 3 emissies van zakelijke reizen te verminderen. Voor overige reizen wordt aangeraden te reizen per elektrische taxi of het openbaar vervoer.
   
 5. Met als doel om te compenseren voor resterende uitstoot en koolstofneutraal te blijven, worden koolstofkredietprojecten ondersteund die innovatieve technologieën en natuurlijke oplossingen gebruiken om uitstoot te vermijden en te compenseren.

De nieuwe ESG-strategie en het decarbonisatie plan zijn de eerste stappen binnen Seedtag’s meerjarenplan voor duurzame groei. Het bedrijf blijft zich actief inzetten voor het neerzetten van een duurzame en verantwoordelijke bedrijfsvoering en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Albert Nieto, co-CEO van Seedtag, vertelt: "Onze inspanningen om onze CO2-uitstoot te verminderen en waar nodig te compenseren tonen aan dat wij ons volop inzetten voor duurzaamheid. Daarnaast ligt onze prioriteit bij het ondersteunen van onze klanten en partners in hun duurzaamheidsdoelen. Onze nieuwe ESG-strategie is gericht op het bijdragen aan een privacy-gefocuste toekomst, het bevorderen van een inclusiever en diverser ecosysteem, en het opbouwen van sterke relaties met belanghebbenden. We kijken uit naar de toekomst en onze rol in het bevorderen van duurzaamheid binnen de digitale advertentie-branche.”

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →