Premium

Personeelsschaarste en stijgende lonen bedreigen groei digitale bureaus

DDA-voorzitter Ivo Roefs: ‘We zijn het slachtoffer van ons eigen succes.’

123rf

Afgelopen week deed voorzitter Ivo Roefs van branchevereniging Dutch Digital Agencies (DDA) een krachtige oproep aan de Kamercommissie Digitale Toekomst om maatregelen te nemen tegen de beknelde arbeidsmarkt rondom de digitale bureaus.

Van het luiden van de noodklok wil Roefs nog niet spreken, maar de DDA-voorzitter maakt zich wel serieus zorgen over de toekomst. ‘De deur van toekomstgerichte werkgelegenheid valt in het slot als Nederland niet veel krachtiger inzet op een toereikende en talentvolle arbeidsmarkt,’ zo stelt hij. Roefs roept dan ook op tot het nemen van maatregelen in het onderwijs waarmee de aanwas van zowel creatieven als digitalen gestimuleerd worden.

Omzetstijging geeft niet juiste beeld

Aanleiding tot de oproep was het kengetallenonderzoek van 2018, dat de omzet en winsten van de digitale bureaus van dit jaar afzet tegen 2017 en een prognose bevat voor 2019. Ondanks dat de totaalomzet en bruto winst de afgelopen jaren zijn gegroeid, ziet Roefs in de cijfers een negatieve tendens. ‘In 2018 lag de brutowinst 3% onder de wenselijke 15%, de totaalomzet steeg de laatste jaren en zal ook dit jaar stijgen, maar niet zo snel als eigenlijk zou moeten.’

De omzetgroei zou volgens Roefs hoger kunnen en moeten zijn. Oorzaak van deze beperkte groei zoekt hij in de tekorten van personeel bij de bureaus. ‘Een groot aantal van onze leden geeft aan dat zij opdrachten moeten uitstellen, omdat de capaciteit ontbreekt. Dat is een structureel probleem.’

Slachtoffer van eigen succes

De goede digitale infrastructuur, brexit en en voor bedrijven gunstig vestigingsklimaat hebben er volgens Roefs toe geleid dat grote buitenlandse corporaties naar Nederland trekken. ‘Dat is natuurlijk een fantastisch succes, maar als we niet oppassen worden de digitale bureaus daar op termijn wel slachtoffer van.’

Volgens Roefs onttrekken de grote corporaties veel jong digitaal talent: ‘Zij kunnen hogere lonen bieden dan de meeste van onze leden. De loontarieven gaan daarom omhoog. Deze hogere loonkosten kunnen bureaus bovendien onvoldoende doorberekenen naar de klanten.’

Daar ligt natuurlijk ook een taak van de branchevereniging, geeft Roefs toe: ‘Wij moeten ervoor zorgen dat opdrachtgevers de inzet van onze leden zien en op waarde weten te schatten.’

Volwassenwording

Dat de loontarieven stijgen, is niet enkel te wijten aan de grote personeelsbudgetten van (buitenlandse) bedrijven. Roefs: ‘De branche is natuurlijk nog erg jong. Niet alleen de branch zelf, qua budgetten en expertise maar ook de medewerkers zelf. Veel bureaus zijn een jaar of acht geleden begonnen met jonge mensen, twintigers die relatief goedkoop zijn. Zij hebben inmiddels ook vaak gezinnen en willen een loon die daarbij past. De branche wordt volwassen, de lonen ook.’

Divers en leuk werk

De DDA roept de commissie op een aantal maatregelen over te nemen  waardoor de aanwas van digitalen en creatieven zal toenemen (zie onder*). Roefs ziet kansen om het werken bij digitale bureaus aantrekkelijk te maken: Veel jongeren weten nog niet hoe leuk en divers het werk is. Het is niet alleen werk voor het type programmeur,  UX-designers of front-end developers. Het is zaak om deze diverse mogelijkheden beter te laten zien.'

*Bepleitte maatregelen DDA:

  1. Tech/ict geven op basis en voortgezet onderwijs;

  2. Voldoende docenten en budget hiervoor beschikbaar stellen op basis en voortgezet onderwijs, evenals op hogescholen;

  3. Zo nodig de weg vrijmaken voor co-teaching met de industrie en hiervoor budget beschikbaar stellen;

  4. Betere voorlichting geven aan ouders die geen affiniteit hebben met tech/ict, onder andere over de vele carrièremogelijkheden die de sector biedt. Met betere voorlichting bijdragen aan een positief imago van opleiding en werk in tech/ict;

  5. Omscholing van werkzoekenden voor tech/ict aantrekkelijk maken en hier- voor budget beschikbaar stellen.

premium

Word lid van Adformatie

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Advertentie