Kansen om je merk te profileren bij een ruimere merkdefinitie

In Het merk als ‘waarneembare’ perceptie werd door mij de stelling ingenomen dat het tijd is de definitie van een merk te verruimen. Ondanks de theoretische insteek is de bijdrage goed ontvangen. Dat was voor mij voldoende om een vervolg te maken. Dit keer met praktijkvoorbeelden.

Ontastbare mentale constructen
Voor wie het voornoemde stuk heeft gemist een korte samenvatting, geen vervanging. Andy Mosmans kwam met de stelling ‘merken bestaan niet’ met als ondertitel: het zijn ‘hardwired’ associatienetwerken in het brein. Het gaat om ontastbare mentale constructen, die symbolisch wel degelijk betekenis geven aan ons bestaan. Eens. Maar, als iemand een muziekfestival noemt als favoriete merk kijken we daar niet van op. Zo’n festival is als product een mentaal construct: een herinnering, een subjectieve waarneming, die we als ‘waarheid’ ervaren. Zo’n beleving tijdens een festival kan ‘gevangen’ worden via een klik op onze mobiel. Zo blijft de herinnering tastbaar.

Ruimere definitie
Uit bovenstaande uiteenzetting kan worden opgemaakt dat het tijd is voor een ruimere merkdefinitie, waarin ruimte is voor tastbare ‘waarnemingen’. De mogelijkheden om je als merk te manifesteren hebben door geavanceerde ICT-technieken (zoals virtual reality) een vlucht genomen. Daarnaast is er vanuit de technologie ook een andere ontwikkeling zichtbaar. Mensen staan uren in de rij om een ticket te bemachtigen voor een virtuele artiest. Die treedt vervolgens op tijdens een regulier muziekfestival. Oftewel, enerzijds presenteren producten zich virtueel (zie Hyundai Immersive Theatre in de classificatie onderin), anderzijds manifesteren virtuele merken zich in onze dagelijkse wereld. Kortom, het gaat om parallelle ontwikkelingen, typerend voor het multiverse tijdperk van ‘infinite possibilities’. We kunnen zelfs letterlijk in de wereld van Star Wars stappen.

Star Wars: Join the Empire

Indeling
De associatie van merken met tastbare producten ligt achter ons. Daarnaast heeft het aantal mogelijkheden waarmee merken zich ‘waarneembaar’ kunnen maken in onze ‘realiteit’ een aanzienlijke ontwikkeling ondergaan. Herinneringen aan een beleving kunnen tastbaar worden gemaakt. Zelfs science-fiction ontstijgt de mentale belevingswereld. Het einde is nog niet in zicht. Er wordt volop geëxperimenteerd met kruisbestuivingen. Desondanks hieronder een – niet uitputtende – rubricering ter inspiratie.

Meer lezen? Bekijk de SWOCC-column inclusief aandacht voor onauthentieke merken, imaginaire werelden, digitale nepmerken en meer.

URL's MultiSensory - Street Magic - Festival & Robot - Meet characters - Deforestation

Marvel (C) Tops DC: Fans Emotionally Connect With Its Characters, Study shows

URL's Fusion virtual - Lowlands - Live battle - Hyper Reality - Human emotion

 

Advertentie
advertisement
Advertentie