Transmedia Storytelling, de toekomst van brandmanagement

Transmedia storytelling...het vertellen van je bedrijfsverhaal op diverse media die elkaar aanvullen. Of veel beter nog, het crowdsourcen van je bedrijfsverhaal door het publiek middels diverse media.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Transmedia storytelling is een modewoord dat steeds vaker wordt gebruikt om aan te geven dat diverse media ingezet worden om een bedrijfsverhaal (merkverhaal) aan het publiek duidelijk te maken. Het sociale aspect zit hem in de mogelijkheid voor het publiek om mede deel uit te maken van het verhaal. Denk bijvoorbeeld eens aan de Nederlandse schrijver Giphart, die op Twitter door het publiek een boek laat schrijven (social media) om het vervolgens in gedrukte versie (gedrukte media) uit te brengen.

Maar wat is nu precies Transmedia storytelling, want de term roept bij veel mensen onduidelijkheid op. Er wordt vooral vaak een verwarring gemaakt met crossmedia, terwijl het toch echt iets anders betekent. Om het geheel vanuit de basis toe te lichten wil ik graag wederom teruggrijpen naar reeds jaren oude media en marketing literatuur. Laten we de deeltermen eens nader bekijken:

  • Transmedia: transmedia betekent zoveel als het van begin tot eind vertellen van je verhaal in diverse media. Hierbij wordt het verhaal steeds opgevolgd door een ander medium. Zo kan het verhaal bijvoorbeeld beginnen met een TV reclame waar een gebeurtenis in beschreven wordt, die vervolgens op internet verder gevormd en uitgewerkt wordt. Belangrijk is dat de verhaallijn duidelijk wordt gedurende de duur van de campagne.
  • Verschil met crossmedia: voor veel mensen in crossmedia en transmedia aan elkaar gelijk. Samenvattend wordt het in dit internettijdperk ook vaak ‘digital storytelling’ genoemd. Er is echter wel degelijk een verschil. Waar zoals net beschreven transmedia over de tijd middels diverse media een verhaallijn beschrijft, is crossmedia slechts het inzetten van meerdere kanalen om het verhaal over te brengen. Dit hoeft dus niet complementair te zijn. Het verhaal op TV kan hetzelfde zijn als dat op internet.
  • Storytelling: verhalen vertellen doen we al eeuwen, dus dat is niks nieuws. Het is een van de behoeftes die de mens altijd heeft gehad en zal houden. Voor merken en merkenmanagement is het neerzetten van een story dat het publiek integreert van groot belang. Niks is sterker dan de positieve associaties die een consument kan overhouden aan een interessante of leuke verhaallijn. Het digitale tijdperk zorgt er echter wel voor dat het publiek tegenwoordig kan meeschrijven aan de verhaallijn….een geheel nieuwe en enge beleving voor veel marketeers.

Nu we de termen kennen, kunnen we gaan zoeken naar goede voorbeelden. Het vinden van goede voorbeelden van transmedia storytelling is nog erg lastig aangezien de term niet vaak begrepen wordt. Blair witch project is een van de meest genoemde voorbeelden, aangezien daar het verhaal al ruim voor het lanceren van de film in diverse media compleet werd gemaakt. Toch is dit geen voorbeeld waarbij het publiek ook voor user generated content heeft gezorgd op het internet. Een voorbeeld dat daar beter aan voldoet is het Twitterboek waar ik aan het begin aan refereer.

Mijn conclusie is dat we na het duidelijk maken van de term Transmedia storytelling kunnen concluderen dat dit een van de belangrijkste vormen van online branding zal worden in het moderne media/marketing landschap, en waarin de user generated content van het publiek gegenereerd middels Social media het bereiken van een Viral effect voor marketeers een stuk eenvoudiger en beter mogelijk gaat maken.

Op 11 Juni geef ik in Amsterdam een lezing over het inzetten van Sociale media voor Transmedia storytelling op het congres TheStoryToSell van de Hogeschool van Amsterdam en het Amsterdams medialab. Ik wil jullie graag uitnodigen deel te nemen zodra de inschrijving open is gesteld. Later meer over dit event op .

Advertentie
advertisement
Advertentie