Wat is de waarde van een blog?

De populariteit van het bloggen is de laatste paar jaar enorm toegenomen. Alhoewel ik geen exacte cijfers heb kunnen vinden, moet het om ettelijke biljoenen blogs gaan. Naast blogging over je privéleven, delen van ervaringen en kennis, wordt blogging door bedrijven op grote schaal ingezet als communicatiemiddel.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Maar wat is de waarde/populariteit van een blog? Moet we kijken naar het aantal lezers, het aantal Linkedin connecties of likes op Facebook? Zijn er metrics welke de waarde/populariteit van een blog weergeven?

In deze blog wil ik ingaan op een aantal bekende metrics die de waarde of populariteit van een blog meten als een nieuwe scoringsmodel, voorgesteld door  Vincent Grandville. maakt gebruik van de pageview decay van een blog.

Metrics om waarde van een blog te meten.

De bekendste maatstaf om inzicht te krijgen hoe groot het bereik/populariteit is van een blog, is het aantal pageviews. De meeste blogs tonen het totaal aantal pageviews. Voordeel van deze maatstaf; het is eenvoudig te meten.  

Let wel, sites waarop blogs worden geplaatst kunnen qua populariteit/lezersomvang/doelgroep van elkaar verschillen. Zo is de omvang van de lezersgroep van de Marketingonline verschillend van de lezersgroep van Business Analytics of de lezersgroep van site Data Science Central. Aandeel pageview/bezoekers die de blog hebben gelezen, gegeven het totale aantal leden van een community en of bezoekers van een site, is in dit geval een objectievere maatstaf .

Waarde kan ook worden afgeleid door te kijken naar het aantal malen dat een blog een verwijzing heeft gekregen via social netwerken als Linkedin, Facebook, Twitter, Google +. In dit geval snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds kun je stellen dat de lezer de blog van dermate goed kwaliteit vindt dat men het opneemt als content op de eigen sociale pagina.

Daarnaast betekent het dat de blog kan worden gelezen door personen die in eerste instantie niet tot het lezerspubliek behoren. Waarde zou dan ook kunnen ontstaan doordat de blog wordt gedeeld door personen die een groot netwerk (hoge degree) bezitten. ‘Virale verspreiding’ kan in dit geval sneller plaatsvinden. Een metric welke dit goed in kaart brengt is het pageranking algoritme.

Een andere metric die frequent wordt weergegeven is het aantal reacties op een blog. Immers blogs hebben vaak ook als doel discussies uit te lokken. Echter moet daarbij worden opgemerkt dat deze maatstaf niet altijd een goede indicator is voor kwaliteit.

Een andere wijze om de waarde van een blog weer te geven, is via het aantal verwijzingen naar de blog vanuit andere blogposts. Binnen de wetenschappelijke literatuur is dit zeer gebruikelijk.

Een prachtig voorbeeld van een dergelijke analyse zijn de presidentsverziekingen van 2004, waarin een relatie wordt gelegd tussen de blogs van de conservatieven en de republikeinen (bron SNA Coursera). Via maatstaven als degree, closeness, betweenness en pagerank zou je de waarde van een blog kunnen bepalen. Nadeel is dat deze waarde veel rekenwerk met zich meebrengt en niet direct kan worden bepaald.

Pageview decay

Granville komt op de blogsite met een metric die zeer bruikbaar kan zijn om de waarde van een blog te kunnen meten. Dit is de pageview decay.

Hij beargumenteert dat blogs kunnen worden onderscheiden in een groep die pageviews genereren binnen een korte periode maar daarna een zeer snelle daling laten zien van het aantal pageviews, en in een groep blogs die een gelijkblijvend aantal pageviews per periode generen.

De eerste zou je kunnen kenmerken als blogs met een nieuwswaarde die voor een korte periode zeer actueel is (bijvoorbeeld beoordelingen van een congres, blog over het WK voetbal) ten opzichte van blogs die voor een langere periode hun nieuwswaarde behouden. Bijvoorbeeld een nieuwe meetmethode om churn te meten.

De pageview decay ‘verval’ wordt gemeten door het aantal pageviews in de huidige periode af te zetten ten opzichte van de vorige periode(n). Hierbij kan zelf invulling worden gegeven aan de meetperiode. Doordat nu het verschil wordt gemeten kan deze maatstaf dynamisch worden ingezet om populaire content een prominente plaats te geven.           

Kortom: de toenemende populariteit van blogs en het inzetten van blogs als communicatiemiddel, doet de noodzaak tot het meten van de waarde populariteit van een blog stijgen.

Er is een aantal metrics in omloop welke waardering of populariteit goed weergeven. Wel hebben de verschillende maatstaven voor- en nadelen. Nader uitwerking is dan ook aan te bevelen.  

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie