11,5 miljoen Nederlanders in Nieuwe Bel-me-niet register

De laatste maanden zijn we verwend met veel lawaai rondom het nieuwe Bel-me-niet register dat per 1 oktober a.s. de plaats van het oude infofilter zal innemen. Inmiddels weet iedereen dat het nieuwe register verplicht toegepast dient te worden op “koude adresbestanden” en is er ook een procedure en een kostenmodel gepresenteerd door de beheerder van dit nieuwe register. Wat mij betreft is opvallend dat er weinig, of niet, gekeken wordt naar de toekomst.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Dit lijkt in de vele publicaties te stoppen op uiterlijk 1 oktober. De datum dat het nieuwe register een feit is. Maar volgens mij is het register zelf niet spannend, de ontwikkeling die het register gaat doormaken is dat wel.

Pearl Harbour
Ons land is niet het eerste land waar een dergelijk register wordt ingevoerd. In bijvoorbeeld de VS en in Engeland is dit al eerder gebeurd. In die landen was de bottleneck niet zozeer het toepassen van het filter, maar was dit de wijze waarop het werd toegepast waardoor het filter explosief groeide na de introductie. In Engeland bijvoorbeeld doordat British Telecom haar klanten “hielp” door ze zeer pro-actief te bellen en de inschrijving geheel en al uit handen te nemen. Erg aardig, maar ook “very selfish” en gericht op de zeer korte termijn.
Wat gebeurde er? In Engeland stond korte tijd na de invoering van het register 65% van de landlines (vaste telefoonverbindingen) geregistreerd. In de VS, waar de nieuwe wet binnen 24 uur was voorgesteld, aangenomen en getekend en stonden er, 5 jaar later, ruim 145 miljoen telefoonnummers geregistreerd. De enige keer dat een wet met eenzelfde snelheid zijn weg vond was toen Japan Pearl Harbour aanviel. Invoering van het nieuwe register raakt dus, zo getuige de voorgaande voorbeelden, een bepaald sentiment. Bovendien zijn er altijd bedrijven, in Nederland ongetwijfeld ook, die de korte termijn belangrijker achten dan de lange en die zeer pro-actief klanten zullen helpen zich in te schrijven.

De doelgroep
Op basis van de ontwikkelingen in het buitenland kunnen wij gaan extrapoleren. Wat gaat er in Nederland gebeuren? Het is lastig om het aantal inschrijvingen tegen de tijd af te zetten, maar, wanneer je een profiel maakt van de huidige telefoonblokkeringen, krijg je wel een idee van de “doelgroep”, want daar hebben we het feitelijk over. De vraag is namelijk welke consument daadwerkelijk tot actie zal overgaan en zich zal laten inschrijven. Verder hebben we natuurlijk gegevens over de huidige omvang van Infofilter en hebben we zicht op de gebeurtenissen in het buitenland. Tot slot hebben we onderzoeksgegevens beschikbaar m.b.t. de stelling “ik word te vaak telefonisch door bedrijven benaderd”.
Wanneer we alleen uit zouden gaan van trefkans op basis van het huidige profiel van consumenten met een telefoonblokkade, zou na vijf jaar 49% van de telefoonnummers geregistreerd staan. We hebben echter te maken meer factoren. Op basis van bovenstaande i.c.m. de eerder genoemde onderzoeken en buitenlandse ontwikkelingen is het worst case scenario dat na vijf jaar maximaal 65% van de telefoonnummers geregistreerd is.

De toekomst;
2008 1.1 mio inschrijvingen
2009 1.8 mio inschrijvingen
2010 4.5 mio inschrijvingen
2011 7.2 mio inschrijvingen
2012 9.3 mio inschrijvingen
2013 10.7 mio inschrijvingen
2014 11.5 mio inschrijvingen

En nu?
Nu wij een beeld hebben bij de potentiële ontwikkeling van ons eigen register kunt u gedegen aan de slag met uw campagneplanning en ideeën. U weet in hoeverre uw organisatie afhankelijk is van telefonische marketing. U kunt betrekkelijk eenvoudig een profiel vervaardigen van uw huidige telefonisch geworven klanten, donateurs of leden. Door dit profiel te matchen met de uitschrijvers die u ongetwijfeld zult gaan krijgen kunt u een vertalingen maken naar de krimp van uw potentiële doelgroep en weet u, ook op de langere termijn,welke volumes u nog op koude data kunt acquireren. U krijgt ook een beeld bij de groepen potentials die u wilt uitsluiten en kunt dus kosten gaan besparen.

Is dat alles?
Nee, er zijn gelukkig meer alternatieven. U kunt zogenaamde opt-in data gaan gebruiken. Data van consumenten die aangeven dat zij door u (telefonisch) benaderd willen worden met een goed aanbod. U kunt segmenteren naar kanaal(voorkeur, u kunt modellen vervaardigen op inschrijfpotentie en zo kosten besparen en u kunt uw boodschap verder gaan segmenteren. Verder is het natuurlijk goed nieuws dat de consumenten die nog niet in het nieuwe register staan ingeschreven ook meer openstaan voor dit kanaal, in ieder geval tijdelijk. Als de druk van alle telemarketing straks even hoog blijft maar er 65% minder nummers beschikbaar zijn zal zelfs de meest fanatieke telefoonkoper ook een keer verstek laten gaan.

Wilt u nagaan of uw organisatie voldoende voorbereid is op de komst van het register dan kunt u een blik werpen op een aantal informatieve websites: of op .

En u?
Ik ben benieuwd of uw organisatie al klaar is voor de invoering van het nieuwe register. Kunt u vanaf 1 oktober uw telefonische werving doorgang laten vinden? Heeft u al een extrapolatie gemaakt om de effecten van het nieuwe register op de langere termijn inzichtelijk te maken? Laat het {encode="pj.hallewas@wdm.nl" title="mij "}en de andere lezers weten. Wellicht kunnen we van elkaar leren!

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie