Hoe maken we reclameproductie echt duurzaam?

In een tijd waarin de roep om duurzaamheid steeds luider wordt, staat de marketing- en videoproductie-industrie voor een cruciale uitdaging

Maarten van Hemmen

Door Maarten van Hemmen
 

Creatieve ideeën tot leven brengen, verhalen vertellen in een paar seconden, de verbeelding aanspreken en emotioneel raken. Het film/video productievak is voor mij het mooiste vak dat er is. En tegelijkertijd een vak dat ontzettend in beweging is, en altijd al is geweest. Zeker voor branded content. Nieuwe technieken, kanalen, platformen en andere manieren van kijken. Ook in de afgelopen periode zijn weer veel bewegingen ontstaan, veranderingen in het marketinglandschap, de relatie tussen creatie en productie en de laatste beweging: duurzaamheid.

Een belangrijke verandering is de beweging op de verschillende facetten van het ontwikkelen van concepten en het produceren van content. Het komt steeds vaker voor dat creatieve bureaus productie in huis hebben. Of dat productiemaatschappijen ook concepten ontwikkelen. En steeds meer merken organiseren zichzelf als agency, hebben creatie in huis en produceren zelf. Deze verschuiving brengt al veel dynamiek met zich mee. En dit wordt nog interessanter met de vraag die steeds vaker naar voren komt: hoe duurzaam is videoproductie? Of anders gezegd, hoe maken we reclameproductie echt duurzaam?

Duurzaam produceren, de nieuwe uitdaging

Merken moeten steeds meer voldoen aan de duurzaamheidsnormen en daarover verantwoording afleggen. Dit wordt binnen afzienbare tijd net zo belangrijk als een accountantscontrole. Zie bron: KPMG rapport.

Duurzaam filmmaken is dan ook een uitdaging. We worden geconfronteerd met tal van obstakels, zoals de afhankelijkheid van scripts die onze kant op komen. Hoe principieel kunnen en moeten we zijn bij het accepteren van bepaalde opdrachten? En eenmaal op de set, hoe kunnen we als producenten bijdragen aan het vergroenen van onze industrie?

Gesprekken met collega's hebben aangetoond dat velen al zeer bewust bezig zijn met dit onderwerp, wat een bemoedigend teken is. Maar het is ook duidelijk dat we nog aan het begin staan van een verduurzamingsproces dat alleen succesvol kan zijn als we het gezamenlijk aanpakken.

Het begint niet alleen bij producenten, maar al veel eerder in het proces. Hoe briefen klanten de bureaus en hoe wordt er tijdens de conceptfase rekening gehouden met duurzaamheid? Zijn er budgettaire- en planningsmaatregelen om duurzaamheid te bevorderen?

In algemene zin hebben conventionele film- en reclameproducties een aanzienlijke CO2-voetafdruk vanwege de logistieke operaties die ermee gepaard gaan. Dit wordt opnieuw duidelijk in het Annualreport 2023 van Ad Green UK , waarin staat dat logistiek en transport  verantwoordelijk is voor een substantieel deel  van alle CO2-uitstoot tijdens producties. Daarna komt het energiegebruik op productielocaties, materiaalgebruik, kantoren en postproductie. Pas daarna volgen, catering en afvalverwerking.

Het is tijd voor positive change die begint met het creëren van awareness op basis van feiten. Dus we moeten starten met kijken waar de uitdagingen liggen. Als producenten kunnen we bijdragen aan deze bewustwording richting bureaus, klanten en leveranciers. Tegelijkertijd is onze rol in de keten voornamelijk dienstbaar aan het creatieve proces, dus de uitdaging ligt zeker ook daar waar de creatieve beslissingen worden genomen.

 

Efficiënt omgaan met productieprocessen

Er valt een enorme slag te slaan op efficiëntie, zeker voor merken die met regelmaat campagnes en content maken. De vraag naar content stijgt al jaren, en het maken van content kost tijd en geld. Dus is het zaak om zo efficiënt mogelijk om te gaan met productieprocessen. Daar waar steeds opnieuw het wiel uitgevonden wordt voor het proces gaat veel tijd verloren. Juist in continuïteit en efficiëntie vinden voor het produceren van alle content ligt een belangrijke sleutel. Hier valt winst te behalen. Een producent kan je hierin bijstaan.

Hoe creëren we duurzame videoproducties?

1: Bespreek duurzaamheid met de opdrachtgevers: Voordat je begint met een productie, is het essentieel om te begrijpen welke duurzaamheidsdoelstellingen de klant of het merk heeft. Door te weten wat hun prioriteiten zijn op het gebied van duurzaamheid, kun je gerichter werken aan het realiseren van hun doelen en tegelijkertijd de impact van de productie op het milieu verminderen.

2: Betrek producenten van content vroegtijdig: Breng producenten met duurzaamheid expertise eerder in het productieproces aan boord. Door deze specialisten vanaf het begin te betrekken, kunnen ze waardevolle inzichten en advies bieden over hoe duurzaamheid geïntegreerd kan worden in alle aspecten van de productie, van conceptontwikkeling tot uitvoering.

3: Focus op langetermijnsamenwerkingen en hergebruik: Richt je op het opbouwen van langdurige samenwerkingsverbanden met leveranciers en partners. Door een duurzame relatie op te bouwen kun je gemakkelijker materialen hergebruiken, middelen delen en gezamenlijke initiatieven ontwikkelen die de impact op het milieu verminderen. Door samen te werken aan hergebruik en recycling, kunnen productiekosten worden verlaagd en kan de duurzaamheid van toekomstige projecten worden vergroot.

In een tijd waarin de roep om duurzaamheid steeds luider wordt en de impact van onze acties op het milieu steeds duidelijker zichtbaar zijn, staat de marketing- en videoproductie-industrie voor een cruciale uitdaging. Door samen te werken, kunnen producenten, bureaus, klanten en leveranciers een positieve verandering teweegbrengen. Het is niet alleen een kwestie van verantwoordelijkheid nemen, maar ook het omarmen van innovatie en efficiëntie in ons vakgebied. En weet je niet hoe? Vraag dan om hulp! Laten we onze krachten bundelen en streven naar een industrie die niet alleen inspirerende verhalen vertelt, maar ook bijdraagt aan een duurzamere wereld voor toekomstige generaties.


Maarten van Hemmen is Founder/ Executive Producer van Drbarefoot en specialist in duurzaam produceren.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie