Is het in 2024 gedaan met het traditionele scherm?

Nu gebruikers massaal kiezen voor immersive experiences, denken wij dat 2024 het begin van het einde van het traditionele scherm.

Gebruikers kiezen massaal voor immersive experiences

Hoewel schermen al tientallen jaren de hoeksteen van digitale interacties vormen, worden hun beperkingen steeds duidelijker.  Vlakke oppervlakken. Strikte afmetingen. Loskoppeling van de fysieke wereld. Dit zijn allemaal problemen (of op zijn minst milde ongemakken) die worden veroorzaakt door de afhankelijkheid van traditionele schermen.  Gelukkig valt schermmoeheid samen met generatieve AI en augmented reality-/mixed reality-apparaten (AR/MR), die de manier waarop mensen met informatie omgaan opnieuw vormgeven. Nu nieuwe technologieën hun opwachting maken en gebruikers massaal kiezen voor immersive experiences, denken wij dat 2024 het begin van het einde is voor traditionele schermen.

Download het rapport vol digitale trends voor 2024 om al onze voorspellingen voor dit jaar te bekijken.

Een frisse wind

Vanaf 2017 tot in 2023 heeft generatieve AI ervoor gezorgd dat mensen en computers met elkaar kunnen praten via large language models. De meeste commerciële en open-source LLM’s gebruiken chat als hun primaire interface.

  • ChatGPT (OpenAI)
  • PaLM, Bard (Google)
  • LaMDA (DeepMind)
  • Llama (Meta)
  • BLOOM (HuggingFace)
  • Claude (Anthropic)

GPT's, zoals je ze nu ziet, zijn voornamelijk geïmplementeerd in chatbots, maar dat is niet het enige wat ze kunnen. De "T" in GPT staat voor transformer, een revolutionaire neurale netwerkarchitectuur met commerciële toepassingen die verder gaan dan chatbots.  De transformator zal een effect hebben dat vergelijkbaar is met gloeilampen of koeling, waarbij commerciële toepassingen herdefiniëren wat we kunnen doen en hoe we omgaan met informatie. 

Eén zo'n toepassing is het concept van een digital agent. Bij bij een digital agent of digitale hulp aan een Alexa of ChatGPT met spraakfunctionaliteit. Het weet waar je bent, waar je bent geweest en waar je naartoe gaat. Het zal ook namens jou beslissingen kunnen nemen.  Als we op dit punt komen, zijn schermen steeds minder nodig.

De gemixte realiteit van morgen

De mens-computerinteractie van de toekomst zal een symbiotische relatie zijn.  Computers zullen worden uitgerust met natuurlijke taalverwerking, contextueel begrip en de mogelijkheid om menselijke capaciteiten in de fysieke wereld te vergroten. Deze apparaten zullen visuele informatie over de fysieke wereld heen leggen. We beginnen misschien met headsets, maar uiteindelijk zal de technologie en hardware krachtig genoeg zijn om in iets kleiners te passen, zoals een bril.

Deze apparaten zullen zien wat jij ziet, weten waar je bent en met je praten over je ervaringen met de kracht van een LLM.

Stel je voor: 

  • Je kijkt uit je raam en ziet een overlay van het weer van de aankomende uren.
  • Je vraagt "Waar heb ik mijn sleutels gelaten?" en een assistent vertelt je dat op basis van een eerdere video-opname. 
  • Je e-mail visualiseren als een virtuele papieren die je over je bureau kunt verplaatsen 

De samensmelting van augmented reality (AR) en intelligente agenten betekent een cruciaal moment in de interactie tussen mens en computer. Gebruikers zullen een naadloze mix van de digitale en fysieke wereld ervaren, waardoor productiviteit, leren, entertainment en alledaagse ervaringen worden verbeterd. De traditionele grenzen tussen het virtuele en het reële zullen vervagen, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor creativiteit en innovatie.

Mogelijkheden en kansen voor de toekomst

We evolueren naar een wereld waar computerinteractie niet langer wordt beperkt door beeldverhoudingen en abstracte symbolen op een 2D-scherm. Deze verschuiving naar AR en intelligente agenten biedt kansen in alle sectoren. Van detailhandel en entertainment tot gezondheidszorg en onderwijs, deze technologieën zullen een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we werken, leren, winkelen en onszelf vermaken.

Echte multi-model- en door communicatie aangedreven augmented/mixed reality en language models zullen ons naar een natuurlijke en vloeiende manier van interactie met informatie én anderen duwen. In 2024 stappen we af van het traditionele scherm. En bedrijven die deze paradigmaverschuiving omarmen en innoveren, zullen een concurrentievoordeel behalen bij het vormgeven van de toekomst van digitale ervaringen.

Download het trendrapport voor 2024 voor meer informatie over technologie, ruimtelijk computergebruik en AI.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →