Forse stijging bekendheid flitsbezorgdiensten en lichte stijging in gebruik

De Markteffect Flitsbezorgers Monitor onderzoekt periodiek het sentiment en vertrouwen rondom flitsbezorging.

Sinds maart 2020 zijn flitsbezorgdiensten hun plek in de markt aan het veroveren. Uit onderzoek blijkt dat de bekendheid sinds december 2021 met 32% is gestegen, zo is nu ruim 4 op de 5 Nederlanders (82%) bekend met het principe ‘flitsbezorging’. Ook blijkt uit de periodieke meting van marktonderzoeksbureau Markteffect dat Gorillas nog steeds het meest bekend is, maar Flink het meest gebruikt wordt.

In mei 2022 is de tweede meting van de Markteffect Flitsbezorgers Monitor uitgevoerd, een onderzoek dat inzicht geeft in de ontwikkelingen en populariteit van flitsbezorging. Het aanbod van flitsbezorgers blijft razendsnel stijgen en gezien de populariteit van de bezorgservice is dat goed te verklaren. De eerste meting is in december 2021 uitgevoerd.

Inmiddels is 82% van de Nederlanders bekend met flitsbezorging. Onder jongeren van 18 tot en met 34 jaar is flitsbezorging het meest bekend (90%). De grootste stijging in bekendheid is te zijn onder de 55-plussers: van 40% naar 77%. Meer dan de helft van de Nederlanders is bekend met de bezorgdiensten Gorillas (61%) en Flink (53%). De bekendheid van overige bezorgdiensten blijft achter, zo is Getir als nummer 3 bekend bij 26% van de Nederlanders. De bekendheid van Flink is een stuk harder gestegen (+33%) dan die van Gorillas (+19%) en Getir (+15%).

Gebruik neemt ook toe

Het gebruik van de bezorgdienst is ook toegenomen in het afgelopen halfjaar, zo heeft in mei 2022 15% van de Nederlanders wel eens gebruik gemaakt van flitsbezorging terwijl dit in december 2021 nog 11% was. Het blijkt dat voornamelijk mannen en jongeren van 18 tot en met 34 jaar gebruik maken van de service.

Ondanks dat Gorilla’s het meest bekend is, blijkt Flink het meest gebruikt te worden. Zo geeft 52% aan Flink te gebruiken, 50% Gorilla’s en 24% Getir. Voornaamste redenen om gebruik te maken van flitsbezorgers zijn het niet de deur uit hoeven (44%), de snelheid (44%) en gemak (41%).

Wat gaat de toekomst brengen?

Wanneer er vooruit gekeken wordt, is de verwachting dat de bekendheid en het gebruik van flitsbezorgdiensten toe zal blijven nemen. Het aantal mensen dat waarschijnlijk dan wel zeker gaat bestellen via een flitsbezorgservice is ten opzichte van december 2021 met 8% gestegen naar 27%. Van de Nederlanders die wel eens gebruik maken van flitsbezorging, verwacht zo’n 35% dat in de toekomst vaker te gaan doen.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect van 27 april tot en met 5 mei 2022 onder een representatieve steekproef van 1.043 Nederlandse respondenten van 18 jaar of ouder.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →