Belgisch magazine dat museum H’art van merkdiefstal beticht heeft sterke zaak

Hart tegen Hart. Belgisch kunsttijdschrift verzet zich tegen nieuwe naam en logo van De Hermitage Amsterdam. Dit heeft een groot probleem.

Hart tegen Hart

Het Amsterdamse museum De Hermitage heeft een nieuwe naam: H’art. Na het verbreken van alle banden met zijn Russische moeder in Sint-Petersburg, voelde het zich genoodzaakt afscheid te nemen van de naam De Hermitage.

Direct na de bekendmaking van de nieuwe naam brak de pleuris uit: het Belgische kunsttijdschrift Hart beschuldigt het museum van diefstal: niet alleen de naam H’art is nagenoeg identiek, maar ook het logo vertoont grote gelijkenis, aldus de Belgen.

Wie trekt aan langste eind?

Dat een kunsttijdschrift met de naam Hart niet blij is met een museum H’art is te begrijpen: ze vissen in dezelfde vijver. Laten we eens proberen de kansen van beide partijen in te schatten als het conflict inderdaad uit de hand loopt. Eerst maar eens een blik in het merkenregister.

Magazine Hart
Het magazine Hart
De naam H'art geshowd op tasjes tijdens de presentatie nieuwe naam en logo.
De naam H'art geshowd op tasjes tijdens de presentatie nieuwe naam en logo.

Merkenrecht

Als je merkrechten wilt inroepen moet je een merkregistratie bezitten. Volgens de Belgische krant de Standaard registreerde het Belgische tijdschrift de merknaam Hart al in 2006 in de Benelux. Echter, als ik in het register naar de naam Hart (Magazine) zoek, vind ik in eerste instantie niets. Bezitten de Belgen wel een registratie?

Art

Even gebeld met de uitgeefster. Zij laat weten dat er wel degelijk een registratie is: het gaat om de Beneluxregistratie nummer R 801861 (zie hieronder). Dan wordt ook duidelijk waarom deze registratie niet uit een eenvoudige identieke check naar het merk Hart naar voren komt: de registratie bestaat eigenlijk uit het woord ‘art’, met daarvoor linksboven het beeld van een H in een cirkel.

Maar goed, je kunt er natuurlijk wel ‘hart’ in lezen. Dit merk vormt dus de basis van het verzet tegen de nieuwe naam H’art van de Hermitage.

Ander logo

Wat opvalt is dat het hier gaat om een beeldmerk dat sterk afwijkt van het logo dat het tijdschrift Hart anno 2023 op zijn cover gebruikt. Is het logo in het verleden misschien eens gewijzigd?

Voor een eventuele merkenrechtelijke claim is het antwoord op die vraag van groot belang. Immers, de merkenwet bepaalt dat een merk gebruikt moet worden. Maak je vijf jaar achter elkaar geen gebruik van een merk, dan kan het verval van het recht worden ingeroepen. Als de Belgen dit geregistreerde logo ‘H art’ de laatste vijf jaar dus niet meer gebruikt hebben, dan heeft deze registratie zijn geldigheid waarschijnlijk verloren.

Het Hart-logo geregistreerd onder numer R 801861
Het Hart-logo zoals geregistreerd onder nummer R 801861
Beeldlogo Hart zoals het op het magazine wordt gebruikt.
Beeldlogo Hart zoals het op het magazine wordt gebruikt.

Gebruik in het verleden

Maar hoe kom je er nu achter wanneer het magazine dit logo voor het laatst gebruikte? Daar is een handig trucje voor: de website archive.org. Daar kan je het design van websites in het verleden bekijken.

Archive.org laat zien dat het tijdschrift Hart ergens eind 2019 zijn oude logo heeft vervangen voor het nieuwe design. Dat is dus nog geen 4 jaar geleden en dat betekent dat de rechten op dit oude logo gewoon nog in stand zijn.            

Maakt het merk Hart van de Hermitage (rechts) inbreuk op de registratie ‘H art’ van het Belgische tijdschrift?

Inbreuk?

Dan komt vervolgens de inbreuk-vraag aan de orde: lijkt het nieuwe merk H’art van De Hermitage zoveel op de merkregistratie ‘H art’ van het tijdschrift dat er sprake is van verwarringsgevaar?

Ik ben geneigd te zeggen dat dat het geval is. Hoewel de logo’s natuurlijk sterk verschillen gaat het in beide gevallen natuurlijk ook om het woord hart. Als je de namen uitspreekt heb je het in beide gevallen over ‘hart’ en dat is toch verwarrend. Kortom, als je het mij vraagt hebben de Belgen een sterke zaak.

Nog even de logo's naast elkaar. Hier die van H'art, het museum.
Nog even de logo's naast elkaar. Hier die van H'art, het museum.
En hier het geregistreerde logo van kunstmagazine Hart.
En hier het geregistreerde logo van kunstmagazine Hart.

Schikken of stikken

Hoewel de uitgeefster van het magazine niet op de zaak wil ingaan, begrijp ik dat er deze week een gesprek plaatsvindt met De Hermitage. En dan is het vermoedelijk schikken of stikken. Als ze er onderling niet uitkomen zal het magazine waarschijnlijk een kort geding starten en eisen dat De Hermitage stopt met het gebruik van de naam H’art. De rechter moet dan bepalen of dit inderdaad een merkinbreuk is.

Merkonderzoek

Je kunt natuurlijk niet achter de schermen kijken, maar het ziet er toch naar uit dat De Hermitage verzuimd heeft grondig juridisch onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van de naam Hart.

Mogelijk heeft het museum uit kostenoverwegingen het onderzoek beperkt tot een quick-scan in het merkenregister. Dat is een snel en goedkoop onderzoek naar (nagenoeg) identieke merken. Nuttig, maar niet volledig, het haalt zo’n merk ‘H art’ in ieder geval niet naar boven.

Een (kostbaarder) uitgebreid juridisch vooronderzoek had de risicovolle Belgische merkregistratie zonder twijfel wel aan het licht gebracht. En het lijkt me sterk dat De Hermitage dan voor de naam H’art zou hebben gekozen.

Bas Kist is mede-oprichter van merkenbureau Chiever

 

Reacties:

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Freed Schmitter
Alle voor de hand liggende eenvoudige oplossingen zijn waarschijnlijk al eerder bedacht en gebruikt. Onvoorstelbaar dat dit niet al eerder duidelijk werd!
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie