Communicatieprofessionals moeten big data gaan inzetten, maar missen vaardigheden

Onderzoek UvA laat kloof zien tussen wat vak vraagt en professionals kunnen bieden.

Franki Chamaki, Unsplash

Nederlandse communicatieprofessionals moeten zich nadrukkelijker bezighouden met onderzoek en big data en de mogelijkheden ervan voor hun professie. Een probleem: ze hebben er de kennis, tijd en goede data niet voor. Dat blijkt uit een exploratief onderzoek dat dr. Piet Verhoeven van de Universiteit van Amsterdam (UvA) uitvoerde voor Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

Het onderzoek biedt een inkijk in hoe Nederlandse communicatieprofessionals naar de invloed van big data op hun vak kijken. Daarbij staat het ‘gebrek aan analytische vaardigheden’ op een eerste plaats als obstakel of ‘belangrijkste uitdaging’ (53,2%) voor de professie. Op een 2e plek komt gebrek aan tijd om de analyses van big data te bestuderen (41%) en het gebrek aan datakwaliteit (34,5%) complementeert de top-3.

Advertentie
advertisement

'Pro-activiteit niet waargenomen'

Uit diepte-interviews met een aantal communicatieprofessionals blijkt dat zij big data zien als een kans om strategischer te worden en de positie van communicatie in de organisatie te verbeteren. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Het persbericht over het onderzoek heeft er een intrigerende, vernietigende zin over: ‘De slagingskans hiervan lijkt af te hangen van de mate van pro-activiteit die de professie op dit gebied kan ontwikkelen. Op dit moment wordt die pro-activiteit nog niet waargenomen.’

Volgens André Manning, directeur van Logeion, laat het onderzoek van Piet Verhoeven zien dat het vak gebaat is ‘bij een stevige discussie over wat big data organisaties, en hun communicatie, kan brengen’ en de rol van de communicatieprofessionals daarbij.

Communicatie-technicians 2.0

Verhoeven vindt dat het communicatievak zich moet ontwikkelen ‘in de richting van een professie waarin onderzoek en data centraler staan’.  Daarvoor zijn professionals nodig met analytische vaardigheden. ‘Die kunnen communicatie-technicians 2.0 worden genoemd en zijn dan gespecialiseerd in datacommunicatie of data-PR.’

Voor het onderzoek van Piet Verhoeven is een combinatie van onderzoeksmethoden gebruikt: een systematisch literatuuronderzoek in de wetenschappelijke literatuur over strategische communicatie en journalistiek, een secundaire analyse van de Nederlandse data van de Europese Communicatie Monitor 2016 over big data en een aantal diepte-interviews met Nederlandse communicatieprofessionals. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door de partners van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion.

Reacties:

Maurice Maas
Het fundamentele inzicht ontbreekt dat communicatie en big data analyse niet alleen twee verschillende skill sets zijn, maar ook twee wezenlijk verschillende professies: alpha/gamma versus beta. Bekijk de profielen van de echte big data analytics professionals, en je vindt overwegend econometristen, natuurkundigen en TU opgeleide mensen. De essentie is dus samenwerking, waarbij inzichten voor communicatie meer en meer uit de beta hoek komen.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Frank Goren
En zoals bijna altijd in deze discussie: daar waar big data staat wordt hoogstwaarschijnlijk gewoon data bedoelt...
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie