De drempel voor auteursrechtelijke bescherming ligt in Nederland laag, maar niet Zo. laag

Advocaat auteursrecht en reclamerecht Daniël Haije analyseert de uitspraak van het hof dat “Zo. Nu eerst een Bavaria” niet auteursrechtelijk beschermd is.

Bavaria heeft in hoger beroep alsnog bot gevangen in de zaak tegen Your Hosting. In tegenstelling tot de voorzieningenrechter oordeelt het hof Den Haag dat Bavaria’s slagzin uit 1985 “Zo. Nu eerst een Bavaria” niet auteursrechtelijk beschermd is.
 
De voorzieningenrechter overwoog nog:
“De slagzin is inderdaad kernachtig en "pakkend" met een zekere kwinkslag waarvoor door de maker ervan vrije en eigen creatieve keuzes zijn gemaakt. De omstandigheid dat de zin in gangbaar Nederlands is gesteld maakt niet dat daaraan geen creativiteit toekomt.”  
 
Het hof schrijft nu:
“De woorden "Zo. Nu eerst... " vormden in 1985 (en vormen nog steeds) immers een gewone, gangbare zin in de Nederlandse taal met een gangbare syntaxis (vgl. "Kom, we gaan." of "Zo. Dat is dat"). Het is een gebruikelijke combinatie van woorden. Een dergelijke zin kan, als op zichzelf beschouwd voortbrengsel, geen eigen intellectuele schepping zijn; een persoonlijk stempel van de auteur valt daarin niet te ontwaren. Een (voornamelijk) auditieve pauze na "Zo" maakt dat niet anders. Een mogelijke kwinkslag, die volgens Bavaria er in is gelegen dat er &;iets&; wordt afgesloten om vervolgens wat &;anders&; te doen, maakt dat evenmin anders. Het blijft immers een (wat de inhoud betreft al dan niet snaakse) gewone, gangbare zin in de Nederlandse taal.”
 
Snaaks - wat een heerlijk woord. Het hof verduidelijkt zijn oordeel door erop te wijzen dat een goede slagzin niet per definitie auteursrechtelijk beschermd is:
 
“De combinatie van de woorden "Zo. Nu eerst ... " met een biermerk ("een Bavaria") kan - in de woorden van de voorzieningenrechter - een kernachtige en pakkende slagzin voor dat biermerk opleveren, maar dat brengt niet mee dat de woorden "Zo. Nu eerst ... " zelf een eigen intellectuele schepping vormen, noch dat de zinnen "Zo, nu eerst &;n Bavaria." en "Zo. Nu eerst een Bavaria." een dergelijke schepping vormen.”
 
De drempel voor auteursrechtelijke bescherming ligt in Nederland laag, maar niet Zo. laag. 

Advertentie
advertisement
Advertentie