D&I Monitor 2023: hoe staat het met discriminatie en ongelijkheid in de Nederlandse marketingindustrie?

Een wereldwijd onderzoek naar diversiteit en inclusie binnen de marketing- en communicatiebranche.

De D&I Monitor kan tussen 15 maart en 30 april worden ingevuld op wfanet.org/census.

Toen in 2021 de World Federation of Advertisers (WFA) een wereldwijd onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de marketing- en communicatiebranche had verricht, werd duidelijk dat in de Nederlandse industrie op veel vlakken sprake was van discriminatie en ongelijkheid. Met name vrouwen en werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond gaven aan dat zij voor hun gevoel minder kansen op promotie en gelijke behandeling kregen. Ook voelden deze groepen zich minder vaak wezenlijk onderdeel van hun organisatie. Een pijnlijke conclusie, want als deze ontwikkeling zich doorzet heeft dat nadelige consequenties voor het vakgebied.

Nu, twee jaar later, is het vervolgonderzoek gestart. In Nederland zijn bvA en VIA de initiatiefnemers, zij krijgen steun van zeventien andere verenigingen en bedrijven. De WFA verwacht dat in de komende weken duizenden mensen uit 34 landen hun ervaringen met D&I in het vak gaan delen. Als het aan de Nederlandse initiatiefnemers bvA en VIA ligt, komt een groot deel van deze respondenten uit Nederland, maar de huidige cijfers laten zien dat ze nog wel een boost kunnen gebruiken.

Hoeveel mensen hebben de D&I Monitor 2023 inmiddels ingevuld?

Saskia Baneke, directeur VIA: “Wereldwijd hebben al 3541 mensen de tijd genomen om het onderzoek in te vullen. In Nederland 236. Daar zijn we tevreden mee, maar het is nog niet voldoende. Bij deze dan ook een appel om de vragenlijst in te vullen. We moeten namelijk zorgen dat DE&I niet alleen een onderwerp is waar we veel over praten, maar ook wat doen! En uitkomsten met een zo groot mogelijke steekproef helpen daar enorm bij.”

Henriette van Swinderen, directeur bvA: “236 is een prima score, alleen voor een marktanalyse hanteert de WFA een minimum van 300 respondenten. En dat is met een reden. Hoe meer mensen hun ervaringen delen, des te beter kunnen we de situatie in kaart brengen en initiatieven ontwikkelen om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich erkend en gewaardeerd voelt. We kunnen dus nog wel een boost gebruiken. Twee jaar geleden kwamen we in Nederland op 500, dus dat moet zeker weer haalbaar zijn.”

Het onderzoek staat live tot 15 april, hoe willen jullie die boost realiseren?

SB: “Door ervoor te zorgen dat het onderzoek de aandacht krijgt die het verdient. Als alleen al alle lezers van Adformatie de tijd nemen om het onderzoek in te vullen, hebben we straks de meeste respondenten van alle 34 landen die aan het onderzoek deelnemen.”

HS: “Wat ook enorm helpt is dat maar liefst zeventien platformen zich als partner hebben aangesloten. ADCN, Data & Insights Network, DDMA, Effie Awards, Embassy of Dutch Creativity, GVR, IncludeNow, JCDecaux Nederland, Logeion, MWG, NIMA, Orange Lions, PMA, PIM, RA*W, SAN en SIRE zijn ook actief het onderzoek aan het promoten en daar zijn we ze heel dankbaar voor. Hun steun bevestigt dat de sector inziet hoe belangrijk het is dat de huidige stand van zaken in kaart wordt gebracht.
 

Twee jaar is nog niet heel lang geleden. Waarom nu alweer een onderzoek en niet pas over drie jaar?

HS: “We moeten niet vergeten dat het onderzoek van 2021 een echte nulmeting was. De resultaten hebben ons toentertijd als sector enorm geholpen om te bepalen op welke gebieden we het beter kunnen doen. Als brancheverenigingen zijn we daar, samen met vele anderen uit het vak, voortvarend mee aan de slag gegaan. Maar om inzichtelijk te maken of het voldoende was en we als sector vooruitgang hebben geboekt, is nieuw onderzoek nodig.”

SB: “Waarom zouden we ook nog drie jaar wachten? Diversiteit, gelijkheid en veiligheid zijn meer dan ooit van belang in deze tijd waarin het vinden en behouden van talent voor veel bedrijven en organisaties een uitdaging is.”

Welke acties hebben jullie precies ondernomen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van 2021?

HS: “Als bvA ondersteunen wij onze leden met praktische handvatten en kennis voor het ontwikkelen van een inclusief marketing-en communicatiebeleid. Zo heeft onze Taskforce Inclusie & Diversiteit verschillende webinars georganiseerd met inspirerende cases, een gids DEI op de (marketing-)werkvloer en een opzet voor een inclusieve briefing ontwikkeld. Verder passen we bewust D&I-principes toe in onze eigen organisatie, bij de samenstelling van commissies en jury’s. En werken we veel samen aan relevante industrie-initiatieven met organisaties zoals VIA, MWG en Stichting Reframe..”

SB: “Als VIA geloven wij dat de marketingwereld de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid heeft om een cultuur van gelijkheid, diversiteit, inclusie en antiracisme te ontwikkelen. Niet alleen vanwege de noodzakelijke verandering in ons vakgebied, maar ook vanwege onze impact op het bedrijfsleven, de cultuur en de samenleving. Met de hulp van onze Taskforce Diversiteit & Inclusie willen we een gezonde toekomst creëren door kennis en ervaringen te delen.”

Wanneer verwachten jullie de onderzoeksresultaten van deze editie te kunnen delen?

HS: “De wereldwijde onderzoeksresultaten worden door de WFA in Cannes gepresenteerd. Vlak daarna zullen wij in Nederland, in samenwerking met alle partners, de Nederlandse cijfers bekendmaken.”

SB: “Op wat voor manier we dat gaan doen is op dit moment nog niet bekend, maar iedereen die aan het onderzoek heeft bijgedragen, wordt daar natuurlijk als eerste van op de hoogte gesteld.”

Wat zouden jullie willen zeggen tegen mensen die het onderzoek nog niet hebben ingevuld en twijfelen of ze dat moeten doen?

HS: “Het invullen van het onderzoek duurt maximaal vijftien minuten; een kleine moeite als je het mij vraagt, want de impact is enorm.”

SB: “De uitkomsten helpen ons te bepalen op welke gebieden we met prioriteit willen werken aan verbeteringen. Uiteindelijk hopen we bij de volgende meting wederom een significante vooruitgang te hebben geboekt. Tot slot ben ik blij met de aandacht in de vragenlijst voor geestelijk welzijn van onze collega’s. DE&I is geen uiterlijke checklist, maar zet zich ook in voor een branche waar je je veilig genoeg voelt om feedback te geven ongeacht je positie én daar wordt ons werk beter van.”

De D&I Monitor kan tussen 15 maart en 30 april worden ingevuld op wfanet.org/census.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →