Hoe de VIA Taskforce Klimaat een positieve verandering teweeg wil brengen

Een interview met Wouter Swenneker, voorzitter van de nieuwe VIA Taskforce Klimaat

Begin oktober maakte VIA Nederland de oprichting van de Taskforce Klimaat bekend. De taskforce heeft als doel de marketingsector te helpen bij het aanpakken van de klimaatcrisis. En die hulp is volgens Wouter Swenneker, voorzitter van de nieuwe taskforce en oprichter van Nature’s Right, hard nodig. Tijdens de Nationale Klimaatweek een gesprek met Wouter over klimaatverandering, verantwoordelijkheid en handelingsperspectief.

Waarom is een Taskforce Klimaat nodig?

De problematiek rondom het klimaat is onmiskenbaar. Binnen VIA hebben de leden wel uiteenlopende standpunten en visies over de aanpak van de klimaatcrisis. Sommigen zien het meer als de verantwoordelijkheid van de politiek, de klant of de consument. Terwijl anderen ook zelf initiatief hebben genomen. Wij bevinden ons allen in verschillende fasen van deze reis. Met de taskforce willen we elke speler in de sector helpen met de benodigde actie en samen te bouwen aan een klimaatneutrale toekomst van onze branche. Verder willen we helpen om de leden van VIA voor te bereiden op de wettelijke verplichting die eraan komt, maar nog niet bij iedereen op de radar staat. Grote bedrijven moeten al vanaf volgend jaar inzicht geven in hun duurzaamheidsactiviteiten en -ontwikkelingen. Kleinere in de jaren daarna ook. Niemand ontkomt eraan.

Wat is jouw (persoonlijke) drijfveer achter de oprichting van deze taskforce?

De sector waarin we werken is prachtig, maar de impact op het klimaat is groter dan de meesten mensen misschien denken. Een kleine illustratie: datacentra bijvoorbeeld, zijn nu goed voor drie procent van ’s werelds elektriciteitsverbruik. Dit stijgt voor het einde van het decennium richting de vijf procent. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de uitstoot van consumptiegoederen die worden aangeprezen. Om de impact van ons werk te verkleinen, is het van essentieel belang dat het besef en het aantal daaruit volgende acties snel groeien. En tegelijkertijd zorgen voor een gezonde marcom-sector. Ik ben van mening dat we als sector in staat zijn om de massa met ons mee te laten bewegen en hen te helpen bij het omarmen van nieuwe duurzame culturele waarden. Wij zijn een belangrijke schakel tussen merken en doelgroepen.

Het maakt niet uit waar je staat in het proces, maar doe iets! Kijk verder dan je eigen operatie en help elkaar scherp te houden op de grootste issues en oplossingen.

Hebben jullie de kernthema’s al vastgelegd?

We willen ons richten op de uitstoot van onze eigen operaties, de supplychain en reclame-uitstoot. Dat laatste punt gaat over de toename in broeikasgasemissies die voortkomt uit de toename in verkoop gegenereerd door reclame. Wat betreft projecten: als eerste willen alle bestaande initiatieven in de markt in kaart brengen, van calculators tot (actie)groepen. Om het handelingsperspectief te vergroten gaan we deze initiatieven in een logische volgorde plotten in een journey, wat resulteert in een ‘klimaat-maturitymodel’. Ook zullen we eigen initiatieven ontplooien, soms laagdrempelig zoals 'groteschoonmaakdagen' om bestanden op servers op te schonen. Anderen omvangrijker zoals een onderzoek laten doen naar de perspectieven van de sector op reclame-uitstoot. Deze eigen initiatieven krijgen uiteraard ook een plekje in het model.

In hoeverre zullen technologie, data en creatie een rol spelen in de plannen?

Alle marcom-disciplines komen aan bod. Data biedt inzicht en alternatieve opties voor actie. Technologie op zichzelf is niet de oplossing; zij moet bijdragen aan duurzaamheid en niet slechts bestaande problemen vergroten. Zo is bijvoorbeeld elektrificatie van motoren technologische vooruitgang, maar alle auto’s met een verbrandingsmotor vervangen door een elektrische auto is nog niet duurzaam.

Zie je nog specifieke uitdagingen en kansen op het gebied van klimaat binnen de branche?

Oh, zo veel! Er wordt gelukkig al veel gedaan, maar die activiteiten kunnen niet op tegen de huidige businessmodellen die gericht zijn op groei en helpen bij het verkopen van schadelijke producten voor het klimaat. De groei van de oude economie staat nog te veel centraal. Daar ligt dus ook meteen de grootste kans. Door bijvoorbeeld de focus te verplaatsen naar welzijn en het vergroten van de duurzaamheid van producten in plaats van winst, kunnen we al een groot verschil maken.

Welke boodschap wil je overbrengen aan iedereen die geïnteresseerd is in het bevorderen van duurzaamheid en klimaatactie in zijn of haar marketing- en reclamewerk?

Het maakt niet uit waar je staat in het proces, maar doe iets! Kijk verder dan je eigen operatie en help elkaar scherp te houden op de grootste issues en oplossingen. En mocht je niet weten waar je moet beginnen? Trek dan aan de bel. Wij helpen je graag.

Je hebt inmiddels al een kernteam om je heen verzameld, maar mochten anderen geïnteresseerd zijn om een bijdrage te leveren, hoe kunnen ze dan contact met je opnemen?

Via klimaat@vianederland.nl, dan kun je in ieder geval deelnemen aan de community. En gebruik dat mailadres ook vooral voor het delen van ideeën. Iedere stap, klein of groot, telt!        

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →