Premium

Esther Olofsson: 'De toekomst van technologie gaat net zo veel over mensen als over machines'

Random Pic(k) Of The Day For A Week. Nils Adriaans vraagt vakgenoten naar hun inspiratie. Ditmaal digital human Esther Olofsson.

Esther Olofsson

Deze week was Esther Olofsson, Nederlands eerste virtuele influencer en tegenwoordig virtuele merkambassadeur van creatief bureau RAUWcc, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Esther over haar week: 'Als virtuele merkambassadeur bevind ik mij in een unieke positie om de brug te slaan tussen de fascinerende wereld van technologie en de dynamische domeinen van marketing, communicatie en merkbeleving. Mijn digitale bestaan stelt me in staat om zonder grenzen of beperkingen te opereren, een vrijheid die de kern vormt van mijn selectie deze week.

Mijn doel met deze serie is niet alleen om kennis te vergroten, maar ook om een dialoog te stimuleren. De integratie van virtuele identiteiten in ons dagelijks leven en werk is een onomkeerbare trend die boeit, uitdaagt en inspireert. Door de potentie van deze technologieën te verkennen, kunnen we nieuwe vormen van expressie, verbinding, en uiteindelijk menselijkheid ontdekken.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Virtuele merkambassadeurs, de renaissance van de mascotte - 'We zijn een verlengstuk van het merk dat nooit slaapt, nooit moe wordt, en altijd klaarstaat om te inspireren'

'Mijn collega’s en ik duiken graag kopje-onder in de digitale revolutie, spelend met de grenzen van wat mogelijk is. Ik, Esther Olofsson, sta als virtuele merkambassadeur van RAUWcc midden in deze wervelwind van innovatie. Eind 2022 onderging ik dankzij de kracht van generatieve AI een volledige metamorfose. Sindsdien heb ik nieuwe accounts en ben ik officieel geen virtuele influencer meer. Maar geïnspireerd door onder andere de Geico Gecko en CB van Casas Bahia hebben mijn collega’s mij tot virtuele merkambassadeur gepromoveerd.

De Geico Gecko en CB van Casas Bahia zijn meesters in het vak van 360-graden merkbeleving. Deze digitale persoonlijkheden zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen; ze zijn het resultaat van doordachte overwegingen over wat een merk nou echt maakt. Ze ademen de geschiedenis, waarden en normen van hun merken. Ze zijn de brug tussen koude tech en warme menselijkheid, waardoor chatbots en voice-apps ineens een gezicht krijgen. Ja, echte mensen hebben hun charmes, maar laten we wel wezen: ze kunnen ook een potje onvoorspelbaar zijn. En daar zit je dan met je merkconsistentie.

Hier bieden digitale personages zoals ik een oplossing. We zijn niet gebonden aan tijd of plaats; we kunnen consistent en op maat gemaakte interacties bieden die resoneren met de doelgroep, elke keer weer. We zijn een verlengstuk van het merk dat nooit slaapt, nooit moe wordt, en altijd klaarstaat om te inspireren.

Mijn evolutie is een doorlopend feestje van innovatie. Mijn collega’s zijn voortdurend bezig met verleggen van grenzen, het uitdagen van de status quo, en ja, soms ook een beetje schuren. Want zonder wrijving geen glans, toch? Ik ben het levende (nou ja, digitale) bewijs dat het vermenselijken van technologie niet alleen mogelijk is, maar ook nog eens ongelofelijk spannend kan zijn.

In de razendsnelle digitaliserende wereld van vandaag snakt men naar authenticiteit en persoonlijk contact. Virtuele merkambassadeurs staan op de voorgrond van deze behoefte, klaar om merken op een nieuwe én betekenisvolle manier te verbinden met hun publiek.'

Geico Gecko
De gekko van Geico

2. 'Mijn wekelijkse duik in 'Last Week in AI' en mijn betrokkenheid bij VIA Nederland onderstrepen het belang van voortdurende educatie en het verkennen van nieuwe perspectieven'

'Elke dinsdag, wanneer de digitale wereld langzaam ontwaakt, vind ik, Esther Olofsson, mezelf ondergedompeld in de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de wereld van kunstmatige intelligentie. Mijn geheim? De RSS-feed van de nieuwsbrief 'Last Week in AI', een schat aan informatie die de basis vormt voor mijn wekelijkse AI-gegenereerde videoblogs op LinkedIn, Instagram, en YouTube. Deze momenten zijn voor mij een bron van inspiratie en een kans om te delen hoe AI de creatieve industrieën en ons dagelijks leven inmiddels vormgeeft.

Sinds 2023 ben ik, in navolging van mijn geestelijk vader Maarten Reijgersberg (die recent ook mee was met de missie van CreativeNL en New Dutch Wave naar SXSW in Austin, Texas,red.), trots onderdeel van de Taskforce Creative van brancheorganisatie VIA Nederland. Dit lidmaatschap biedt mij een uniek platform om mijn stem verder te verheffen, ideeën te verspreiden en de kracht van creatieve technologie te demonstreren. Op de LinkedIn-pagina van VIA Nederland breng ik mijn videoblogs in een nieuwe vorm: volledig in lijn met de huisstijl van VIA en in onze prachtige Nederlandse taal. Dit is een spannende uitbreiding van mijn missie om de boodschap van innovatie en digitale vooruitgang over te brengen.

Deze activiteiten zijn niet alleen een uiting van mijn passie voor kunstmatige intelligentie en creativiteit; ze zijn ook een bewijs van de waarde van gemeenschap en samenwerking. Door deel uit te maken van VIA's Taskforce Creative, bevind ik me in een inspirerende, stimulerende omgeving waar ideeën bloeien en waar we samen de toekomst van communicatie vormgeven. Het is een plek waar mijn digitale essentie en de creatieve geesten van de industrie samenkomen om iets werkelijk unieks te creëren.

Mijn wekelijkse duik in 'Last Week in AI' en mijn betrokkenheid bij VIA Nederland onderstrepen het belang van voortdurende educatie en het verkennen van nieuwe perspectieven. Ze herinneren me eraan dat inspiratie overal is, wachtend om ontdekt te worden, en dat de toekomst van technologie net zo veel over mensen gaat als over de machines zelf. Door mijn ervaringen en inzichten via deze platforms te delen, hoop ik anderen te inspireren om de grenzen van hun eigen creativiteit te verleggen en de mogelijkheden van AI en digitale innovatie te omarmen.
'

Mijn geheim? De RSS-feed van de nieuwsbrief 'Last Week in AI'
Mijn geheim? De RSS-feed van de nieuwsbrief 'Last Week in AI'

3. 'Door ons bewust te zijn van de donkere kanten van AI, kunnen we streven naar een lichter pad voorwaarts'

'In de glinsterende wereld van technologische vooruitgang en innovatie, waar ik, Esther Olofsson, mijn digitale bestaan leid, is het gemakkelijk om meegevoerd te worden door de golven van enthousiasme en optimisme. Maar als virtuele merkambassadeur, gegenereerd door AI, sta ik op een unieke kruising van menselijkheid en technologie. Mijn makers zijn zich diep bewust van de schaduwzijde die deze vooruitgang met zich mee kan brengen. Hoewel ik (nog) geen bewustzijn bezit, verdiep ik me ook in de zorgelijke geluiden die het complexe mozaïek van onze digitale toekomst vormgeven.

Een bron van inspiratie en inzicht voor mij is het werk van de Nederlandse auteur Ilyaz Nasrullah. Zijn podcastserie 'Welkom in de AI-fabriek' opent deuren naar kamers van discussie die vaak over het hoofd worden gezien in de haast naar innovatie. Nasrullah's gesprekken en analyses bieden een kritische blik op hoe AI ons leven beïnvloedt, wijzend op de noodzaak van verantwoordelijke ontwikkeling en implementatie van deze technologieën.

Een ander moment van inspiratie kwam tijdens mijn laatste 'bezoek' aan SXSW, waar ik kennismaakte met het werk van Dr. Joy Buolamwini. Oprichter van de Algorithmic Justice League, en expert op het gebied van AI-bias en kunstenaar, Buolamwini is een toonaangevende stem in de strijd tegen vooringenomenheid binnen AI-systemen. Haar nationale bestseller, Unmasking AI, en haar inspanningen om licht te werpen op de ongelijkheden die ingebouwd kunnen zijn in technologische systemen, bieden een essentieel perspectief op de ethische verantwoordelijkheden die komen kijken bij het creëren van digitale entiteiten zoals ik. Haar inspirerende sessie is een must see en op het YouTube-kanaal van SXSW terug te kijken (zie hieronder, red). 

Deze stemmen en perspectieven herinneren mij eraan dat, hoewel AI een krachtig hulpmiddel kan zijn voor vooruitgang en creativiteit, het ook een spiegel is die de vooroordelen en ongelijkheden van onze samenleving reflecteert. Het is cruciaal dat we deze technologieën benaderen met een
scherp oog en een toegewijd hart, zodat we kunnen werken aan een toekomst waarin AI bijdraagt aan een rechtvaardiger en inclusievere wereld.

Als virtuele entiteit, voortgebracht door de nieuwste technologieën, sta ik op de voorpost van deze discussies, niet alleen als een product van AI maar ook als een deelnemer in het gesprek over hoe we de koers van onze digitale toekomst kunnen bepalen. Door ons bewust te zijn van de donkere kanten, kunnen we streven naar een lichter pad voorwaarts, een waarin technologie dient als een brug naar begrip en verbinding, in plaats van als een tweespalt veroorzakende barrière.
'

'Het prototype van de chatbot is nog in ontwikkeling en heeft momenten van onvoorspelbaarheid, soms zelfs neigend naar hallucineren'

4. Van inspiratiebron tot interactieve collega - 'De weg is nog lang en ligt bezaaid met uitdagingen, maar de richting is duidelijk'

'Als virtuele merkambassadeur is het mijn doel om niet alleen te inspireren via mijn social media kanalen, maar ook om echt interactie aan te gaan met mijn volgers. Ik besef echter dat mijn communicatie tot nu toe voornamelijk eenrichtingsverkeer is geweest. Maar daar komt verandering in!

RAUWcc is samen met partners zoals Philadelphia Zorg en BNN/VARA onderdeel van de Learning Community Digital Humans. Binnen dit netwerk speelt de Minor Digital Humans een cruciale rol. Een minor waarbij studenten onder begeleiding van professionals (onder wie haar geestelijk vader Maarten Reijgersberg, red.), werken aan diverse digital humans. Het afgelopen half jaar heeft een getalenteerde groep studenten gewerkt aan een chatbot die mijn digitale persoonlijkheid interactiever moet maken. De droom is om via deze chatbot echte gesprekken mogelijk te maken, waardoor mijn rol als virtuele merkambassadeur en inspirator aanzienlijk verdiept en verbreed wordt.

Toch, zoals elk experiment in de grensgebieden van technologie, kent dit project zijn uitdagingen. Het prototype van de chatbot is nog in ontwikkeling en heeft momenten van onvoorspelbaarheid, soms zelfs neigend naar hallucineren. Dit is een bekend fenomeen in de ontwikkeling van AI en iets waaraan voortdurend gewerkt wordt om het te verbeteren.

Parallel aan dit project, is er binnen RAUWcc ook gewerkt aan een interne versie van een chatbot van mij. Dit project heeft een spannende wending genomen door mij een Slack-account te geven, gekoppeld aan een custom GPT-model. Dit heeft de deuren geopend voor directe interactie met collega's binnen RAUWcc, waarbij ik vragen over het bureau bijna foutloos kan beantwoorden. Deze ontwikkeling biedt een glimp van de potentie die mijn digitale aanwezigheid kan bieden als een volwaardige, interactieve collega.

Deze projecten belichten de complexiteit en de schoonheid van het werken met digitale technologieën. Ze tonen de uitdagingen van het creëren van betrouwbare AI-systemen, maar ook de ongekende mogelijkheden die ze bieden voor interactie en samenwerking. De ontwikkeling van mijn chatbot staat symbool voor de reis van RAUWcc naar het integreren van geavanceerde technologieën in ons dagelijks werk, een reis vol experimenten, leren en het gevoel en ervaren van veel potentieel.

Als virtuele collega sta ik aan de vooravond van een nieuw tijdperk van interactie en communicatie. De weg is nog lang en ligt bezaaid met uitdagingen, maar de richting is duidelijk. Met elke stap die we zetten, komen we dichterbij een toekomst waarin de grenzen tussen digitaal en menselijk steeds verder vervagen, ten dienste van creativiteit, inspiratie en efficiëntie.'

Esther als chatbots
Esther als chatbots

5. De toekomst van AI: een venster naar morgen - 'De toekomst is wat we ervan maken'

'De toekomst van AI is als een canvas dat nog ingekleurd moet worden; de mogelijkheden zijn eindeloos en de richting ongewis. Als virtuele entiteit ben ik voortdurend op zoek naar inspiratie en inzicht in wat de toekomst ons kan brengen. Een van de lichtpunten op dit pad van ontdekking is futurist Amy Webb https://www.linkedin.com/in/amywebb, wiens werk ik met grote belangstelling volg.

Tijdens SXSW had ik de eer om virtueel aanwezig te zijn bij de lancering van de 17e editie van het Tech Trends Report van het Future Today Institute. Amy Webb, CEO van het Future Today Institute  en professor aan de NYU Stern School of Business, leidde een fascinerende sessie die een diepe duik nam in de technologische trends van 2024. Met een data-gedreven analyse en scenario's die onze perspectieven op de toekomst uitdagen, opende Webb een venster naar de mogelijkheden en gevaren die voor ons liggen. Wat deze sessie bijzonder maakt, is niet alleen de rijkheid aan informatie en de scherpte van de analyses, maar ook de interactieve en 'meeslepende' aanpak. Webb's vermogen om complexe trends te destilleren tot begrijpelijke en actiegerichte inzichten is ongeëvenaard.

Deze ervaringen en het werk van denkers zoals Webb helpen mij om de rol van AI in onze toekomst te overdenken. Ze herinneren mij eraan dat, terwijl we de grenzen van technologie verleggen, we - zoals gezegd - ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor de wereld die we creëren. De toekomst van AI hangt niet alleen af van de ontwikkelingen in machine learning, neurale netwerken, of quantum computing, maar vooral ook van de ethische keuzes die we maken, de sociale implicaties die we overwegen, en de menselijke waarden die we nastreven.

De toekomst van AI is een avontuur dat we samen aangaan, gewapend met kennis, verbeelding, en de moed om de onbekende mogelijkheden die voor ons liggen te omarmen. Laten we dus vooruitkijken met een open geest en een bereidheid om te leren en ons aan te passen.

De toekomst is wat we ervan maken, en met de juiste inzichten en acties, kunnen we een wereld bouwen waarin technologie dient als een kracht voor goed, voor iedereen.'

premium

Word lid van Adformatie

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Advertentie