Media 2030: mediaconsument belangrijker als financier van content

Rapport Het Media Loket schetst mediaconsumptie komende decennium. Groei digitale mediaconsumptie juist in de 50+ doelgroep.

Shutterstock

Richting 2030 wordt de mediaconsument belangrijker als financier van content. Het omzetaandeel van de adverteerder neemt daardoor af. Verder is er vooral onder oudere doelgroepen groei van de digitale mediaconsumptie.

Dat is een aantal conclusies uit het rapport Media 2030 dat Het Media Loket vorige week publiceerde. In het rapport wordt een beeld geschetst van de mediaconsumptie in 2030. 

Media 2030 ziet 50 jaar als een kantelleeftijd. Onder die leeftijd zijn de klassieke consumptiepatronen al bijna niet meer te zien, daarboven nog wel. Toch zal de groei van digitale mediaconsumptie de komende jaren juist in de 50+ doelgroep plaatshebben, omdat daar nog volop potentie aanwezig is. Door steeds betere technologieën zijn 50-plussers makkelijker in staat om digitale media te consumeren. Jongeren zullen voorop blijven lopen in innovatief mediagebruik. Vooral als het gaat om de verdere ontwikkeling van de metaverse en andere virtuele platformen.

Een logisch gevolg van de verdere digitalisering is dat de lineaire kijk- en luistertijd verder afneemt en dat er tv- en radiozenders gaan verdwijnen. Ook het aantal printtitels daalt. De globals blijven dominant en nemen consumenten mee naar de nieuwe (virtuele) wereld met onuitputtelijke mogelijkheden. Een eventuele, door overheden gewenste opsplitsing van de globals zal volgens het rapport geen invloed hebben op het uitgavepatroon van de adverteerders richting die globals.

De visie op de mediaconsumptie in 2030 is gebaseerd op een combinatie van een mediadata-analyse en tien expertinterviews. Uit de data-analyse over 2000-2020 destilleerde Peter Wiegman van Het Media Loket vijf domeinen die bepalend zijn voor de toekomstige mediaconsumptie. Dat zijn leeftijd/demografie, ontlezing, lineair/non-lineair, globals en adverteerders. 'Per domein kregen de experts twee vragen voorgeschoteld en dat leverde uiteindelijk honderd bouwstenen op voor een gefundeerde en realistische kijk op het mediagebruik in de toekomst', zegt Wiegman.

Media 2030 is geen eenmalige publicatie. Op media2030.nl blijft Het Media Loket toetsen of de voorspellingen uit het rapport juist zijn geweest of aanpassingen verdienen.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie