Premium

Slob houdt vast aan reclamebeperking NPO, wil nog wel in gesprek

'Grootste probleem is dat Ster-inkomsten instabiel zijn.'

ANP

Minister Arie Slob wil zijn plannen om reclame op de publieke omroep te beperken doorzetten. Hij wil wel nog in gesprek om alternatieven te bekijken, maar de richting is om de NPO uiteindelijk helemaal reclamevrij te maken.

Hij zei dit vandaag tijdens het mediadebat met Tweede Kamerleden. Slob vindt de reclame-inkomsten van Ster een te wankele basis en wil toe naar een structurele oplossing. 'Ik heb vorig jaar november berekeningen gemaakt op basis van ramingen van Ster en daaruit bleek dat er een substantieel tekort was. De publieke omroep is afhankelijk van twee geldstromen en met reclame-inkomsten is een groot probleem ontstaan. Er moet meer stabiliteit in de inkomsten van de NPO komen.'

Slob legt de rapportages van Ster naast zich neer waaruit blijkt dat de reclame-inkomsten in 2019 weer gegroeid zijn. 'Ster komt nu bijna wekelijks met een tussenrapportage. Dat is wel bijzonder. Af en toe zit er een uitschieter in, bijvoorbeeld dankzij het WK voetbal voor vrouwen. Ik constateer nu dat die cijfers al weer een beetje naar beneden worden bijgesteld. En daar zit precies het probleem: het fluctueert te veel.'

Kamerbrede steun

Slob verdedigde zijn plannen verder door te zeggen dat de roep om een reclamevrije is al zo oud is 'als sinds er reclame is gekomen' en dat er 'nu éindelijk stappen worden genomen'. 'De reclamevrij-wens is heel legitiem. In hoeverre verhoudt reclame zich tot de opdracht van de NPO? Mijn plannen kregen kamerbrede ondersteuning. Ik heb met in eerste instantie een beperking - geen reclame voor 20.00 uur en geen online reclame - niet voor de makkelijkste gekozen, maar we wilden betekenisvolle stappen zetten. Daarom dit middenscenario.'

In gesprek gaan

De minister begrijpt dat er veel discussie over is. De NPO pleitte vorige week voor het grotendeels behouden van Ster-reclame. Wel wil de NPO kinderreclames op tv schrappen en per 1 september 2020 online volledig stoppen met het gebruik van persoonlijke data van consumenten.

Slob beloofde daarover en over andere voorstellen nog in gesprek te gaan. 'Maar ik blijf me wel richten op de uitgangspunten van mijn visiebrief.'

De verschillende Kamerleden spraken hun zorg uit over hoe de minister het verlies aan reclame-inkomsten zou gaan compenseren. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten op de programmering, wat betekent het voor de toekomst van de makers en wat heeft de publieke omroep straks überhaupt te besteden?


Slob: 'We hebben eerder toegezegd 40 miljoen euro bij te leggen op de mediabegroting en dat gaan we structureel doen. Daarnaast zullen de publieke omroepen ons wat tegemoet moeten komen, bijvoorbeeld door zaken meer samen te organiseren.'

Vragen over het wegvloeien van reclamegeld naar buitenlandse partijen na de beperking van reclame op NPO waren er niet. 

Slob belooft in zijn mediabegrotingsbrief - volgende week is al de Miljoenennota - met een planning te komen over de punten in zijn visiebrief. 

premium

Word lid van Adformatie

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Advertentie