Bond van Adverteerders groeit naar 150 leden

BVA: 'Het betekent meer slagkracht bij het opkomen voor de belangen van onze leden.'

Henriette van Swinderen (BVA) en Annelies Melis (Hornbach)

Sinds 2020 is BVA, dat zich positioneert als netwerk van merkleiders, gegroeid van 106 naar 150 leden. Onder die 44 nieuwe leden zitten zowel kleine als grote adverteerders. BVA-directeur Henriette van Swinderen zegt vooral blij te zijn met deze groei omdat een groter ledenaantal een positieve invloed heeft op de gehele vereniging. ‘Het betekent meer slagkracht bij het opkomen voor de belangen van onze leden. Dit doen we onder meer in de vorm van stellingname tegen integrale prijsverhogingen en concentraties van mediapartijen, onze bijdrage aan de totstandkoming van NMO en in de ontwikkeling van werkbare zelfregulering voor bijvoorbeeld duurzaamheidsclaims.'

Hornbach sloot zich meest recent aan als BVA-lid: het 150e lid. Marketingmanager Annelies Melis, die vanuit de handen van Van Swinderen een welkomsttaart aanneemt, zegt het prettig te vinden dat BVA erop toeziet dat alle media transparant blijf. 'Juist in een tijd van zoveel verschillende kanalen. BVA neemt ons die taak uit handen, het is fijn dat ze ons op die manier ontzorgen. Daarnaast heeft BVA waarde voor het hele marketingteam. We kunnen deelnemen aan webinars en bijeenkomsten bezoeken met voor ons relevante topics. Ik kijk ernaar uit te horen wat er speelt bij andere adverteerders.'

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie