Energiemerk Engie wil consument handelingsperspectief geven met ‘Mijn Klimaatakkoord’

Engie zegt Nederlanders uit te willen dagen en helpen bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk.

Mijn Klimaatakkoord
ENGIE

Energie-brand Engie komt met ‘Mijn Klimaatakkoord’. Daarmee wil het merk Nederlanders inzichtelijk maken en kwantificeren in welke mate bepaalde maatregelen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Op mijnklimaatakkoord.nl vullen bezoekers een vragenlijst in over de thema’s Wonen, Mobiliteit, Voeding en Lifestyle. Op basis daarvan wordt een berekening gemaakt van iemands CO2-uitstoot.

Daarna worden per gekozen thema challenges voorgelegd. Engie: ‘Per challenge kun je kiezen of je de uitdaging wil aangaan en in welke frequentie. Per challenge wordt ook getoond wat het effect is op de CO2-uitstoot. Een tracker houdt daarnaast real-time bij hoeveel andere Nederlanders deze uitdaging zijn aangegaan en wordt de gezamenlijke positieve impact bijgehouden.’ De berekening van de CO2-besparing is gebaseerd op formules van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Advertentie
advertisement

Uitdaging

Gerwin Sieders, Directeur Engie Nederland Retail, licht het initiatief toe. Hij ziet dat de helft van de Nederlanders vindt dat de discussie over de CO2-uitstoot, stikstof en duurzamer leven is doorgeschoten. ‘Toch is een grote meerderheid wel degelijk bereid een bijdrage te leveren tegen de opwarming van de aarde. Daarom dagen wij Nederlanders uit een persoonlijk klimaatakkoord met zichzelf te sluiten.’

Sieders denkt dat het Klimaatverdrag van Parijs en de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid nog ter ver van de mensen afstaan. Met mijnklimaatakkoord.nl zegt Engie niet met het vingertje te willen wijzen, maar juist op een positieve manier wil laten zien hoe we samen met kleine veranderingen grote impact kunnen maken.

Handvatten

Niet praten, nadenken of discussiëren, maar Nederlanders concrete handvatten bieden om hun CO2-voetafdruk te verkleinen, dat is volgens Engie het idee achter Mijn Klimaatakkoord. ‘Per challenge kun je kiezen of je de uitdaging wil aangaan en in welke frequentie. Per challenge wordt ook getoond wat het effect is op de CO2-uitstoot.’

Heel Nederland vult Mijn Klimaatakkoord in

Multimediale campagne

Mijn Klimaatakkoord is onderdeel van een multimediacampagne (startsein: dinsdag), waarin Engie de individuele milieuprestaties van Nederlanders in de komende vier weken onder de aandacht brengt. ‘Dit doen we met online video, social media, display advertising, e-mailings, een samenwerking met diverse websites (blogs) en een outsert om de Metro.’

Credits

Verantwoordelijk bij Engie: Marieke Schrijver, Rogier Bremer, Jasper Horst, Twan Roovers

Strategie en concept: Fama Volat

Design: Fama Volat

Technische realisatie : Partout

Mediabureau: De Media Maatschap

PR-bureau: NewsLab

Reacties: 3

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Martin de Beer
Engie... met een 5,4 score op de duurzaamheidsranking voor stroomleveranciers(volgens de Consumentenbond, Natuur & Milieu e.a.). Een beter milieu begint bij jezelf, toch? Hoe was het ook alweer bij merkstrategie...practice what you preach, ja dat was het.

https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/de-groenste-energieleverancier
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Twan Roovers
Je hebt een punt Martin. Er valt nog genoeg te verbeteren. Door alle energiemaatschappijen. Maar je moet ergens beginnen.

We houden allemaal van lijstjes. Die zijn zo overzichtelijk en makkelijk te quoten. De lijst van de Consumentenbond is daar een mooi voorbeeld van. Op het eerste gezicht heel duidelijk. Linkje posten en klaar.
Toch zou ik je willen aanraden om eens een keer het hele rapport te lezen. Als je dat doet, zou je op z'n minst vraagtekens moeten zetten bij de beoordelingsmethodiek. Mocht je daar geen tijd voor hebben, dan komt het kortweg neer op het volgende:

In het onderzoek worden alle energieleveranciers beoordeeld op basis van drie criteria: inkoop, levering en investeringen. De Consumentenbond hecht - terecht - veel waarde aan investeringen. Immers, volgens het CBS wordt op dit moment ongeveer 14% van de elektriciteit die wij Nederlanders gebruiken duurzaam opgewekt.
Dan zou je verwachten dat investeringen - of het gebrek daaraan - zwaar meewegen in de beoordeling. Voor alle leveranciers. En dat een bedrijf dat niets investeert in duurzame opwekfaciliteiten dus geen hoog eindcijfer kan halen. Dat blijkt niet het geval.

Bij sommige leveranciers weegt levering het zwaarst mee en bij andere inkoop of investeringen. Sterker nog, bij bedrijven die niets investeren, wordt dit onderdeel volledig buiten beschouwing gelaten in de beoordeling. Dan wordt het lastig om een objectieve vergelijking te maken. Zo kan het gebeuren dat de hele top 3 bestaat uit bedrijven die alleen groene stroom inkopen en doorverkopen. Van de winst die ze daarmee maken, wordt € 0 geïnvesteerd in nieuwe duurzame bronnen. Maar dat wordt volledig buiten beschouwing gelaten.

Daar staat tegenover dat het eindcijfer van ENGIE voor 99% (!) wordt bepaald door de investeringen. Tussen 2016 en 2018 is door ENGIE wereldwijd 16 miljard euro geïnvesteerd in de energietransitie en duurzame opwekfaciliteiten, zoals wind- en zonne-energie. Tegelijkertijd is er voor 15 miljard euro gedesinvesteerd in fossiele energieopwekking. De komende twee jaar komt daar nog 12 miljard aan investeringen bij. Dat zijn alleen al in 2018 en 2019 55 nieuwe windprojecten en 290 zonprojecten, opgeleverd of in aanbouw. Daarmee is ENGIE één van de grootste investeerders in duurzame energie ter wereld. Toch is de score op dit onderdeel een 5,5. En luidt het advies dat ENGIE haar investeringsbeleid moet vergroenen.

Dat is sowieso opmerkelijk, als je ziet dat de investeringen van ENGIE in zon- en windparken over de afgelopen 5 jaar goed zijn voor 40% van de totale investeringen door alle 31 leveranciers.

Daarmee is het niet gezegd dat ENGIE op basis van een objectieve beoordeling bovenaan zou staan. Maar de lijst zou er zeker anders uitzien.

Tot slot, 'ja' Martin er is nog een hoop te doen. Door iedereen. Overheid, bedrijfsleven én consumenten. We kunnen blijven wijzen naar de ander. Dan weten we zeker dat we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord niet gaan halen. ENGIE kiest voor een andere aanpak.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Daniel
Jammer dat men alleen maar zaken uit de leefomgeving meeneemt. Begrijpelijk zo dicht bij huis maar zet maar weinig zoden aan de dijk. Met het (spaar)geld wat een huishouden heeft kan zoveel meer impact bereikt worden. In de vorm van duurzaam of impact beleggen. Pas dan maak je echt meters met de overschakeling naar een duurzame economie en het voorkomen van veel CO2 uitstoot
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie