Prijs je rijk? Nieuwe regels voor kortingscommunicatie

De nieuwe regels kunnen onbedoelde gevolgen hebben voor het kortingsbeleid van retailers.

Door: Lisa Peek - Hoogenraad & Haak

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe regels voor het communiceren van kortingen. Er bestaat veel onduidelijkheid en discussie rondom deze nieuwe regels. Ze kunnen onbedoelde gevolgen hebben voor het kortingsbeleid van retailers. Reden om de belangrijkste punten aan te stippen.

De Moderniseringsrichtlijn voegt artikel 6 bis toe aan de Richtlijn Prijsaanduidingen. Bij een aankondiging van een prijsvermindering moet de laagste prijs die de afgelopen dertig dagen is toegepast, aangegeven worden. Zo wordt prijsmisleiding voorkomen: handelaren die eerst de prijzen verhogen en daarna een niet-bestaande ‘korting’ geven. De ACM stelde eerder al dat een ‘van/voor-prijs’ alleen is toegestaan als het product in de laatste drie maanden ook daadwerkelijk voor de gestelde ‘van-prijs’ is verkocht. Nu komen hierover dus wettelijke regels.

Uitzonderingen

In Nederland hoeft de laagste prijs van de afgelopen 30 dagen niet altijd te worden vermeld. Artikel 5a van het Besluit Prijsaanduidingen Producten noemt de volgende uitzonderingen:

(i) Voor producten met een ‘te gebruiken tot’-datum mag de verkoopprijs worden aangegeven die direct voorafgaand aan de prijsvermindering is toegepast.

(ii) Bij progressief verhoogde prijsverminderingen (d.w.z. kortingen die stapsgewijs oplopen) mag de verkoopprijs zonder prijsvermindering  worden aangegeven.

(iii) De verplichting geldt niet voor producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn.

Daarnaast geldt de verplichting niet bij loyaliteitsprogramma’s, reële gepersonaliseerde prijsverminderingen of gecombineerde/gekoppelde voorwaardelijke aanbiedingen. Maar het is onduidelijk wat hier nu wel of niet onder valt.

Ook rijst de vraag hoe ‘van/voor’-aanbiedingen gepresenteerd moeten worden. Moet de van-prijs altijd de 30-dagen-prijs zijn of mogen (ook) andere referentieprijzen worden gebruikt?

Onder de loep

Prijsacties kunnen onbedoeld worden ingeperkt door de nieuwe regels. Hopelijk komt meer duidelijkheid voordat de nieuwe regels (zonder overgangstermijn!) ingaan op 1 januari 2023. Retailers doen er in ieder geval goed aan om dit jaar nog hun prijsbeleid goed onder de loep te nemen om na te gaan of deze voldoet aan de nieuwe regels.

Meer info bij Hoogenraad & Haak

Lisa Peek - advocaat bij Hoogenraad & Haak

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie