6 miljoen naar creatieve industrie

Roderick Mirande, redactie | 10 juli 2012, 9:22

De overheid stelt 6 miljoen euro beschikbaar aan Click ten behoeve van onderzoek naar innovatieve producten en diensten voor de creatieve industrie.

Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld gaat naar . Dat is een organisatie waarin ondernemers en wetenschappers in samenwerken bij onderzoek naar bijvoorbeeld aan nieuwe apps voor mobiele telefoons of high-tech stoffen voor de mode-industrie. De missie van Click luidt: 'Door het verbinden van creatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden
en andere topsectoren de bijdrage van de creatieve sector aan cross-sectorale innovatie ten volle te realiseren en daarmee groei, concurrentiekracht en het kennisfundament van de creatieve industrie zelf verder te versterken.'

Minister Verhagen zegt in zijn brief: 'Met dit geld stimuleren we de samenwerking tussen universiteiten en ondernemers in de creatieve bedrijfstakken. Als kennis en kunde elkaar goed weten te vinden kan de topsector creatieve industrie uitgroeien tot een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie.' De creatieve industrie heeft afgesproken dat Click over drie jaar helemaal draait op investeringen van opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. De financiering vanuit het ministerie van EL&I wordt in deze periode langzaam verminderd.

De creatieve industrie groeit volgens het ministerie van EL&I met 6 procent per jaar sneller dan de rest van de Nederlandse economie. 'Met 43.000 bedrijven en 172.000 werkzame personen heeft de creatieve sector een aandeel van meer dan 2 procent in het BBP.'

De brief van Verhagen aan de voorzitter van het Topteam voor de Creatieve Industrie, Victor van der Chijs, is te downloaden.

Over de auteur

Roderick Mirande
Redacteur Merk & Strategie Lees meer over Roderick Mirande

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Creatieve Industrie Click Verhagen