Licht herstel crossmediasector

Maarten Hafkamp, redactie | 22 juni 2012, 7:21

Het aantal banen in de crossmedia-industrie is in de jaren 2009 tot en met 2011 weer licht gestegen (0,5 procent).

De daling van crisisjaar 2009 is tot stilstand gebracht. Crossmedia is de optelsom van de creatieve industrie en ICT. De creatieve industrie groeit met 1,9 procent en ICT laat een lichte daling zien: -0,9 procent. Voor de sector liggen moeilijke jaren in het verschiet. De economische terugval zal zich zeker nog doen voelen in de conjunctuurgevoelige ICT-sector.

Dat zijn enkele conclusies in 's Cross Media Monitor 2012, de vierde editie van de tweejaarlijkse bestandsopname van creatieve industrie en ICT. De monitor is een co-productie van iMMovator, Paul Rutten Onderzoek en TNO.

De bezuinigingen van de landelijke overheid zullen de creatieve industrie raken, in het bijzonder kunsten en cultureel erfgoed en media en entertainment, aldus de onderzoekers. De kunsten moeten het de komende jaren met minder doen. Bij de publieke omroep en haar toeleveranciers zijn de gevolgen van de overheidsmaatregelen voelbaar.

Een belangrijk deel van de groei in creatieve industrie is toe te schrijven aan de opkomst van zzp'ers. Die nemen in getal toe, terwijl de grote bedrijven kleiner worden. Meer dan in de rest van de economie is er in de creatieve industrie sprake van schaalverkleining. De sector kent lage toetredingsdrempels en staat daardoor open voor nieuwe ondernemers. Daarmee ontstaat de behoefte aan nieuwe vormen van (samen)werken. Zelfstandigen en kleine bedrijven kunnen zo het missen van de schaal van grote bedrijven compenseren. Die leidt nu binnen de creatieve industrie tot inefficiëntie. Het aantal banen in de creatieve industrie stijgt, terwijl de omzet daalt. Binnen ICT is het andersom, het aantal banen daalt terwijl de omzet stijgt.

De Nederlandse crossmediasector zorgt met bijna 553 duizend banen voor bijna 7 procent van de Nederlandse werkgelegenheid. Daarvan is 3,5 procent voor rekening van de creatieve industrie (ruim 280 duizend banen) en 3,4 procent van de ICT sector (ruim 272 duizend banen). Crossmedia bedrijvigheid was in 2010 goed voor een omzet van 90 miljard euro. Daarvan komt 32,8 miljard voor rekening van de creatieve industrie (2,9 procent) en 57,2 miljard van ICT (5 procent).

Over de auteur

Maarten Hafkamp

Reacties op dit artikel (1)

Comment author avatar