Creativiteit en PR: geen natuurlijke partners

In Londen vond het negentiende jaarlijkse congres plaats van euprera.eu, de Europese Public Relations Educatie en Research Associatie.

In verschillende workshops werd de invloed van creativiteit op PR besproken. Dit klinkt breed en dat is het ook: het kost wetenschappers in communicatie en public relations nog steeds grote moeite het eigen vakgebied strak te definiëren en van daar uit naar grotere hoogten te brengen.

Zo kunnen betrokkenen zich afvragen of het een kracht of juist een zwakte is van de body of knowledge in PR dat in meerdere workshops nog steeds Grunig & Hunt’s symmetrische communicatiemodel (1984) en Coombs’ Situationele Crisis Communicatie Theorie (1995) als basis dienen.

Term Public Relations mijden als PR-bureau?

Niet-wetenschappelijk onderzoek door een aantal PR-consultants liet zien dat bedrijven voor creatieve input nog steeds eerder naar een reclamebureau gaan dan naar adviseurs in public relations. Daar komt bij dat de vijftig grootste PR-bureaus in Europa zelfs de term ‘public relations’ vermijden op hun website. Ze hebben het, net als voormalig reclamebureaus, liever over digital/integrated communication, social marketing en branding.

Het merendeel van het gepresenteerde onderzoek was kwalitatief en vaak experimenteel. Er waren weinig harde getallen of generaliseerbare uitkomsten beschikbaar. Het is ook een kwestie van smaak of je als toehoorder houdt van ‘Critical challenges for communication professionals in NGOs for development in Portugal’ of juist van ‘Beyond Creativity: How Communication Departments Contribute to Corporate Success’.

In die laatste sessie werd het congresthema gemakkelijk opzijgeschoven om een ‘Communication Value Circle’ te presenteren die de kracht van corporate communicatie mooi samenvat.

De ongeveer 150 deelnemers uit twaalf landen kwamen naar Londen om presentaties te geven over hun wetenschappelijke onderzoek en inspiratie op te doen van vakgenoten. Slechts een handvol deelnemers verdient primair geld als PR-adviseur, docent of geldt anderszins als ‘practitioner’: professionals die iets zouden moeten kunnen met alle theorie. Nederland was met erelid Betteke van Ruler en liefst zeven deelnemers vanuit Hogeschool Leiden, Windesheim en Hanzehogeschool Groningen aardig vertegenwoordigd.

Een opkomende creatieve uitdaging voor wetenschappers en practitioners in PR is hoe we kunnen en willen omgaan met creatieve omgang met de waarheid. Ruth Garland betoogde namens de London School of Economics onder de titel ‘Being creative wit the truth?’ dat de werkelijkheid uit beeld raakt door ‘mediatization’. 

Garland ziet afkeer, cynisme en uiteindelijk verachting vanuit de samenleving groeien door misleidende informatie (denk aan de inval van Irak wegens nooit gevonden massavernietigingswapens). Ten tweede door onverantwoordelijk en ongeautoriseerd gebruik van informatie en ten derde door clandestiene nieuwsbriefings aan specifieke journalisten: nieuws sturen door lekken en spinnen.

Het onderwijs moet vernieuwd worden

Een heel andere zoektocht naar de ‘power of creativity’ betreft vernieuwend onderwijs in communicatie en PR. De zoektocht gaat vooral weg van het klassieke zenden van de docent voor de klas. Kansen liggen volgens onderzoekers in het benutten van nieuwe media zoals studenten niet (alleen) live laten presenteren voor de klas maar vaker via een instructiefilmpje op YouTube.

Ook liggen er kansen in rollenspelen om bijvoorbeeld lobbyen te oefenen. Tip is om te zorgen voor een beschermde omgeving (dus geen beoordeling, geen opnames) en tegelijk voor verrassingen, zoals een dronken gesprekspartner, of één die op alles ‘ja’ zegt.

Drie dagen congresseren over de relatie tussen creativiteit en public relations leert: the only way is up.

Van 12 tot en met 14 Oktober 2017 vond in Londen het 19e jaarlijkse congres plaats van euprera.eu, de Europese Public Relations Educatie en Research Associatie. Deze organisatie beoogt wetenschap en praktijk van public relations in Europa bijeen te brengen. Het thema “creativiteit” was dit jaar leidend. In meer dan tachtig workshops van elk ongeveer een kwartier werd gepoogd de invloed van creativiteit op public relations te duiden in onder meer corporate communicatie, overheidscommunicatie, marketingcommunicatie, crisiscommunicatie, onderwijs, wetenschap en consultancy.

Geschreven door Corine Hoppenbrouwers, Edi Cohen en Piet Hein Coebergh. 

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

Advertentie