De 10 meest gestelde vragen over de nieuwe regels voor telemarketing

Het opt-in principe gaat ook van toepassing worden op telefonische verkoop. Wat betekent dit in de praktijk?

123RF

Door: Sara Mosch

Met de maatregel die maandag werd bekend gemaakt, wil staatssecretaris Mona Keijzer van EZ en Klimaat irritatie onder consumenten voorkomen. Of invoering van het opt-in regime hiervoor de beste oplossing is, valt te betwijfelen. In Duitsland werd de opt-in voor telemarketing al eerder ingevoerd en daar nam het aantal klacht juist toe. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat bedrijven zich gingen richten op het werven van opt-ins. Bovendien mogen we ervan uitgaan dat bedrijven die die zich nu al niet aan de regels houden, dat ook bij strengere regelgeving niet zullen doen.

Advertentie
advertisement

1. Wat is het verschil tussen een opt-in- en een opt-out regime?

Op dit moment geldt voor telemarketing een opt-out regime. Dat houdt in dat je iedereen ongevraagd commercieel mag bellen, tenzij personen hebben aangegeven dat ze dit niet willen.

Met een opt-in regime wordt de hoofdregel dat je personen niet ongevraagd mag bellen met een commercieel doel. Uitzonderingen hierop zijn:

 • Klanten/donateurs, mits aan die voorwaarden is voldaan
 • Gevraagde communicatie (eenmalig bellen op verzoek)
 • Toestemming (zoals dit nu al geldt voor e-mail)  

2. Wat betekent dit voor het bellen van klanten of donateurs?

  In de huidige situatie is er  een uitzondering op de verplichting om het Bel-me-niet Register te gebruiken als er sprake is van een bestaande klantrelatie. (Mits het telefoonnummer is verkregen bij het aangaan van de financiële transactie, enhet telefonisch contact alleen wordt gelegd voor het aanbieden van gelijksoortige producten of diensten van dezelfde onderneming.)
  Met de nieuwe plannen van het kabinet blijft deze uitzondering bestaan. Wel wordt er gesproken over een termijn voor deze klantrelatie, want nu is daar in de wet nog geen maximum voor vastgelegd. Het kabinet wil hierover beslissen op het moment dat de ePrivacy Verordening van kracht is.

  3. Geldt dit ook voor gevraagde telefonische communicatie?

  Nee, de regels gelden alleen voor ongevraagde communicatie. Vraag iemand zelf om gebeld te worden, dan is er geen toestemming nodig uiteraard. Echter, dit geldt alleen voor het eerste gesprek. Daarna gelden weer de regels voor ongevraagde communicatie. Hierin zal geen verandering komen. De ePrivacy Verordening gaan namelijk ook over ongevraagde communicatie.

  4. Kan ik nu al toestemming vragen?

  Dat kan, maar op dit moment zult u ook dan (als de toestemming is verkregen) nog altijd het Bel-me-niet Register moeten gebruiken. Zolang de ePrivacy Verordening niet van kracht is, blijven de regels over het gebruik van het Bel-me-niet Register onverminderd van toepassing.  

    5. Wat betekent bellen met een prefix?

  Een verplichte prefix is één van de voorgestelde wijzigingen in de ePrivacy Verordening. Een prefix is een herkenbaar nummer (bijvoorbeeld 088-telemarketing) dat wordt meegestuurd bij het uitbellen voor commerciële doeleinden. De ontvangers ziet hierdoor vóór het opnemen dat het een commerciële oproep is.  In de plannen van de Staatssecretaris wordt hier niet over gesproken.

    6. Geldt de wijziging alleen voor consumenten of ook voor B2B?

  Er wordt in de berichtgeving meestal gesproken over consumenten, maar het zal (net als onder de huidige wetgeving) gaan om natuurlijke personen en niet om rechtspersonen. Natuurlijke personen zijn naast consumenten ook ZZP’ers, eenmanszaken, VOF, Maatschappen en Commanditaire Vennootschappen. Rechtspersonen die door deze wijziging niet worden beschermd zijn Naamloze Vennootschap, Besloten Vennootschap, Stichting, Vereniging en overheden.

  7. Wanneer gaat de ePrivacy Verordening in?

  De tekst ligt nu ter bespreking bij de Europese Raad waar de vakministers van de lidstaten het eens moeten worden. Daarna moet het nog door naar de ‘triloog’, wat wil zeggen dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad het eens moeten worden. Het feit dat er in mei 2019 Europese verkiezingen zijn maakt het lastig te voorspellen wanneer het zover is.
   

  8. Wat moet ik nu nog met het Bel-me-niet Register?

  Zolang de ePrivacy Verordening nog niet van toepassing is, blijven de regels rondom het Bel-me-niet Register in werking. Wanneer de regels veranderen door de komst van de ePrivacy Verordening  zal het Bel-me-niet Register komen te vervallen.

  9. Hoe verhoudt de Algemene Verordening Gegevensbescherming zich tot de Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening?

  Telemarketingregels vind je in de Telecommunicatiewet. Die wet vervalt zodra de ePrivacy Verordening van kracht is. Vanaf dat moment zul je voor telemarketingregels in de ePrivacy Verordening  moeten kijken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat over alle verwerkingen van persoonsgegevens en is op 25 mei in werking getreden. Een telefoonnummer is in de meeste gevallen een persoonsgegeven, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming is daarom dus ook van toepassing.

  10. Komt er een uitzondering voor goede doelen?

  In de Telecommunicatiewet staat specifiek genoemd dat de telemarketingregels gelden voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Door die laatste categorie is het ook van toepassing op goede doelen. DDMA blijft naar mogelijkheden zoeken een opt-in voor goede doelen te voorkomen aangezien zij een maatschappelijk belang vertegenwoordigen en sterk afhankelijk zijn van het kanaal telemarketing. Met de aangekondigde wijziging door de staatssecretaris wijst nog niets erop dat hiervoor een uitzondering gemaakt zal worden. 

   

  Sara Mosch is legal counsel bij DDMA. Op 30 oktober organiseert DDMA een voorlichtingsbijeenkomst, over het opt-in regime voor telemarketing. Wil je aanwezig zijn, meld je dan hier aan.

  Reacties:

  **Bold** _italic_
  Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
  Advertentie