Onheil of verlossing? De dubbele rol van reclame in het klimaatprobleem

Rik Ledder, voorzitter VIA en ceo TBWA\Neboko, deelt maandelijks op Adformatie.nl wat hem opvalt in de reclameindustrie.

Rik Ledder.

Vorige maand is het onderzoeksrapport over ‘reclame-uitstoot’ gepubliceerd. Het onderzoek ging over de verantwoordelijkheid die we als branche voelen voor de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de stijging in sales dankzij reclame. Een grote meerderheid van de beslissers bij mediabureaus, productiebureaus, reclamebureaus en media-owners gaf aan het waardevol te vinden om reclame-uitstoot onder de loep te nemen.

Maar in de (online) discussie die na de publicatie volgde, bleek al snel dat niet iedereen het daar mee is. Dat riep mij bij de vraag op: draagt ons vak nu bij aan het klimaatprobleem of speelt het juist een rol bij de oplossing?

Beklaagdenbankje

Reclame(makers) staan continu in het beklaagdenbankje. Wij zorgen er immers voor dat het koopgedrag van consumenten wordt beïnvloed, met onnodige aankopen als gevolg en dan met name van producten die voor niet-duurzame groei zorgen. Of erger nog, reclame draagt bij aan het groenwassen van vervuilende producten of bedrijven.

En niet alleen de campagnes zelf zijn een slechte invloed. Ook het productieproces heeft een verkeerde invloed op onze leefomgeving, want er is misschien wel gevlogen voor de fotoshoot en het drukwerk is gedistribueerd. Succesvolle, vervuilende campagnes zorgen er daarnaast ook nog eens voor dat de opdrachtgevers nog meer kapitaal vergaren om door te gaan met hun vervuilende businessmodel. Je zou er het vak bijna voor verlaten. Het is dan ook niet voor niets dat inmiddels een groep van bijna honderd bureaus zich heeft aangesloten bij Reclame Fossielvrij.

Is het genoeg?

Je kunt als branche je ogen sluiten. Je kunt als individu het vak achter je laten. Je kunt je als reclamemaker richten op merken die alleen maar goeds doen. Maar is dat genoeg? Laten we de potentie van ons vak dan wellicht onbenut? Ik denk van wel. Reclame heeft zich bewezen als een vaardigheid om consumentengedrag te kunnen beïnvloeden. In landen zoals Nederland waar we relatief welvarend zijn, is aangetoond dat het beïnvloeden van gedrag tot een substantiële verlaging van de huishoudelijke carbon footprint kan leiden. Wat een geweldige kans!

Green Advertising

Los van een aantal initiatieven die ervoor moeten gaan zorgen dat de branche uiteindelijk zelf net zero gaat opereren en steeds meer duurzame mediakeuzes maakt, geloof ik dat de echte impact gemaakt gaat worden omdat we consumenten kunnen helpen om meer klimaatvriendelijke keuzes te maken. Green Advertising, zoals het ook wel heet. Vormen van eerlijke communicatie die zich richten op producten die een positieve bijdrage aan de wereld geven, en die op hun beurt weer op meer sympathie van consumenten kunnen rekenen. Maar ook impact maken door onbewust consumenten tot meer verantwoorde aankopen te stimuleren.

Elke dag een stapje beter

Green Advertising kent veel vormen. De recht in de leer variant, maar ook de vormen die in ieder geval een stap in de goede richting zijn. Elke dag een stapje beter. Duidelijk ‘beyond greenwashing’, misschien nog niet optimaal, maar alle stapjes in de goede richting helpen. Uiteraard kent elke variant haar eigen spelregels. De manier waarop de meer activistische merken en bureaus hun campagnes ontwikkelen is anders dan de marktleiders die minder uitgesproken kunnen zijn, maar op hun beurt weer veel impact kunnen maken. Inmiddels zijn we bijna zover dat we kunnen gaan meten wat de echte reclame-impact is van deze mooie vormen van communicatie. En die currency zal steeds meer waarde gaan krijgen voor opdrachtgevers, politiek, belangenorganisaties en uiteindelijk de consument.

De kracht van ons vak

En daar ligt de kracht van ons vak. Als we ons vak uitoefenen met hetzelfde punt aan de horizon, een gezonde en verantwoorde wereld, dan dragen alle stappen in die richting bij. Iedereen twee dagen minder vlees laten eten heeft misschien wel meer impact dan het aantal vegetariërs met 25% te laten stijgen. En als we dat met elkaar op een verantwoorde manier doen, dan voorkomen we dat een luidruchtige minderheid het heft in handen neemt en er onverantwoorde regelgeving ontstaat, die alleen maar leidt tot onduidelijke handhaving en het uiteindelijk tegenwerken van waar het echt om gaat: onze massale budgetten van de prachtige merken waar we voor mogen werken aanwenden om de wereld een stukje beter te maken.

Laten we daarom allemaal een stap in de goede richting gaan. Massaal. Recht in de leer, of in ieder geval beter dan gisteren. Met respect voor elkaars keuzes, als we maar hetzelfde langetermijndoel omarmen.  Zo benutten we de kracht van ons vak en worden we op verjaardagen en in de kroeg meer als verlosser dan als veroorzaker gezien.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie