Uitgever Femmetje de Wind naar Wayne Parker Kent

Ze wordt er Head Of Publishing.

Femmetje de Wind begint op 1 februari bij het Amsterdamse mediabedrijf en komt over van haar eigen custom publishing bureau Wind Publishing, dat wel blijft bestaan maar &;in afgeslankte vorm&; doorgaat.  

Bij Wayne Parker Kent wordt ze eindverantwoordelijk voor de redactionele tak van het volledige titelportfolio. Aanvankelijk gaat De Wind zich richten op &;het verder brengen van de redactionele koers van de diverse titels en het stroomlijnen van de operationele processen&;. Daarnaast is ze binnen haar nieuwe functie verantwoordelijk voor het acquireren van bestaande merken en het initiëren van nieuwe uitgeefconcepten.

De Wind komt ook in het managementteam van Wayne Parker Kent.

Groei en ontwikkeling
Ze licht toe: &;Wayne Parker Kent is op dit moment het meest sprankelende mediabedrijf van Nederland. Waar er bij de meeste uitgevers sprake is van krimp, heerst er bij Wayne Parker Kent een sfeer van groei en ontwikkeling. Binnen dat kader kan ik met mijn ervaring als uitgever en ondernemer helpen de uitbreiding op inhoudelijk vlak vlot en soepel te laten verlopen.&;

Slaven Mandic, ceo van Wayne Parker Kent, zegt dat het aantrekken van De Wind in lijn ligt met de filosofie van zijn bedrijf. &;De kwaliteit van onze creatie staat in alles wat wij doen centraal. Dat is de basis. Die kwaliteit bewaken en verder brengen is een doelstelling die nooit verdwijnt. De komst van Femmetje is dan ook een logische stap.&;

Van Jackie tot Wendy
In de voorbije jaren was Femmetje de Wind betrokken bij de oprichting en leiding van titels als Jackie, JFK en Miljonair Magazine. De afgelopen vier jaar was zij als uitgever actief bij haar eigen bedrijf Wind Publishing, een custom publishing bureau. De uitgever kwam onder meer met het multimediale platform Wendy, van Wendy van Dijk. Vorig jaar verkocht De Wind haar aandelen in Wendy. 

Advertentie
advertisement
Advertentie