Trust Barometer 2019: Pessimistische Nederlanders vertrouwen werkgever het meest

Edelmans jaarlijkse onderzoek toont stabiel vertrouwen in instituties, maar Nederlanders maken zich zorgen over de toekomst.

123rf, Fabio Formaggio

Nederlanders hebben het meest vertrouwen in hun eigen werkgever, meer dan in de overheid, het bedrijfsleven, media en ngo’s. Tegelijkertijd is ruim twee derde van het brede Nederlandse publiek pessimistisch over de toekomst. Vier op de tien Nederlanders zijn bang om hun baan te verliezen. Nederland is daarmee het op vier na meest pessimistisch gestemde land ter wereld.

Dat blijkt uit de Edelman Trust Barometer 2019: 'De cirkel van vertrouwen wordt kleiner, en mensen stellen het meeste vertrouwen in relaties waar ze directe invloed op hebben', zegt Arent Jan Hesselink, ceo van Edelman Amsterdam. 'In een tijd waarin veel onzeker is, we grote geopolitieke verschuivingen zien en technologie de relatie tussen mensen en instituties fundamenteel verandert, is het vertrouwen in de werkgever ongekend hoog.'

Maar dat vertrouwen komt niet zonder voorwaarden, stelt Hesselink. 'Mensen verwachten van werkgevers openheid en transparantie, en willen dat met name bedrijven de invloed die ze hebben aanwenden om de maatschappij positief te beïnvloeden.'

 

 

 

Advertentie
advertisement

In de vertrouwenszone

De Edelman Trust Barometer is een jaarlijks onderzoek naar de mate van vertrouwen in instituties, uitgevoerd in 27 landen, met een totaal aantal respondenten van 33.000. Dit jaar laat de barometer zien dat in Nederland het vertrouwen in de vier belangrijkste instituties (overheid, bedrijfsleven, media en niet-gouvernementele organisaties) het afgelopen jaar nagenoeg stabiel was. Met 60% bleef de index voor het bedrijfsleven in de ‘vertrouwenszone.’ Media en overheid bevinden zich met grotendeels ongewijzigde scores van 56% en 54% in de ‘neutrale zone’. Met een Trust-score van 47% zijn NGO’s het enige type organisatie dat wordt gewantrouwd door het Nederlandse publiek.

Opvallend is het verschil in vertrouwen tussen mannen en vrouwen op. Uit resultaten van het Trust-onderzoek blijkt dat vrouwen instituties beduidend minder vertrouwen. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat vrouwen minder vertrouwen hebben in ngo’s, het bedrijfsleven en de media (7 procentpunten minder dan mannen). Naast Nederland is er ook sprake van deze zogenoemde “gender gap” in landen als Duitsland (12% punten) en de VS (11% punten). 

Nederlanders somber over toekomst

Ook dit jaar blijft in Nederland de vertrouwenskloof tussen het geïnformeerde publiek (67%) en het brede publiek (54%) significant, al is deze kloof dit jaar 2 procentpunt kleiner dan in 2018. Wereldwijd laat de 2019 Trust Barometer van Edelman een lichte stijging zien van het vertrouwen in instituties, terwijl de vertrouwenskloof tussen het brede publiek en het geïnformeerde publiek wereldwijd nooit groter is geweest.

Hoewel het vertrouwen in instituties het afgelopen jaar vrijwel stabiel bleef, zijn Nederlanders relatief somber over de toekomst. Ruim tweederde van het brede Nederlandse publiek (69%) denkt er over vijf jaar niet beter voor te staan dan nu. Zo zijn Nederlanders bezorgd hun baan te verliezen door automatisering en robotisering (41%), door een gebrek aan vaardigheden of training (41%) of als gevolg van internationale handelsconflicten (36%). Qua vertrouwen in de toekomst is Nederland wereldwijd het op vier na meest pessimistische land. Hiermee staat het in een rijtje tussen landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar aanhoudende gelehesjesprotesten en de aanstaande Brexit voor veel onrust en onzekerheid zorgen. 

Vertrouwen nl

Vertrouwen in werkgever extreem hoog

Maar liefst 82% van de Nederlandse respondenten heeft vertrouwen in het bedrijf waarvoor zij werken. Nederland behaalt hiermee de hoogste score onder de gemeten westerse landen. Ruim driekwart van de Nederlandse respondenten zegt te willen dat CEO’s de leiding nemen in het afdwingen van beleidswijzigingen en hiervoor niet op de overheid wacht. Het toegenomen vertrouwen in de werkgever brengt ook nieuwe verwachtingen en verantwoordelijkheden met zich mee: 65% van de Nederlandse werknemers vindt dat het van cruciaal belang is dat hun CEO reageert in tijden van (maatschappelijke) crisis.

We zien dat vertrouwen het cement is van de relatie tussen werkgever en werknemer, waarbij Nederlandse werknemers die aangeven hun werkgever te vertrouwen, die belonen met een grotere toewijding (80%), betrokkenheid (66%), loyaliteit (70%) en de bereidheid om publiekelijk voor het bedrijf op te komen (74%).

Vertrouwen in en consumptie van traditionele media stijgt

De Edelman Trust Barometer laat een wereldwijde trend zien waarin het vertrouwen in traditionele media stijgt. Het afgelopen jaar leidde dit tot een ongekende toename van de mediaconsumptie en het delen van nieuws en informatie. Het vertrouwen in traditionele media (65%) en zoekmachines (65%) bevindt zich wereldwijd op het hoogst historische niveau, gedreven door grote stijgingen in ontwikkelde markten. Omgekeerd blijft het vertrouwen in sociale media (43%) laag, vooral in Europa en de Verenigde Staten.

Plaats als eerste een reactie

Advertentie